Author Archives: bizsoretro

Ady Endre kvíz 2. – ez kicsit nehezebb

Ady Endre kvíz 2. – jöjjenek a kicsit nehezebb kérdések.

Read More »

Kosztolányi Dezső kvíz – hány jó választ adsz?

Kosztolányi Dezső kvíz – jöhetnek a kérdések.

Read More »

Petőfi Sándor vagy Ady Endre kvíz – kitől idéztünk?

Egy idézet – egy kérdés: Petőfi Sándortól vagy Ady Endrétől idéztünk? Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Induljon a kvíz, kezdődjön a játék.

Read More »

József Attila kvíz 2. – ez már egy kicsit nehezebb

József Attila kvíz 2. – jöjjenek az újabb kérdések.

Read More »

Kölcsey Ferenc kvíz – hány jó választ adsz?

Kölcsey Ferenc kvíz – jöjjenek a kérdések. Regisztrálj és lottózz akár INGYEN is Kölcsey Ferenc magyar költő, politikus és nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja, a nemzeti himnusz költője.

Read More »

Csokonai Vitéz Mihály kvíz – Hány jó választ adsz?

Csokonai Vitéz Mihály kvíz – jöjjenek a kérdések. Regisztrálj és lottózz akár INGYEN is Csokonai Vitéz Mihály költő. Csokonait a magyar irodalom egyik legjelentősebb költőjeként tartjuk számon. Tanárai a jövő tudósaként emlegették, „poeta doctusnak” és „poeta natusnak” is nevezték.

Read More »

Juhász Ferenc igaz vagy hamis kvíz – megy a telitalálat?

Kezdhetünk? Jöjjenek a Juhász Ferencre vonatkozó állításaink.

Read More »

Varró Dániel 5 kérdés kvíz 1. – megy az 5 helyes válasz?

Varró Dániel 5 kérdés kvíz 1. – jöjjenek a fejtörők.

Read More »

Balassi Bálint: Borivóknak való

Jöjjön Balassi Bálint: Borivóknak való verse. Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, Mindent egészséggel látogató ege, Hosszú úton járókot könnyebbítő szele! Te nyitod rózsákot meg illatozásra, Néma fülemile torkát kiáltásra, Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak, Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. Mert fáradság után füremedt tagokat Szép ...

Read More »

Somogyi Imre: Pünkösd napja

Jöjjön Somogyi Imre: Pünkösd napja verse. Aki nem tud a hit szárnyán A magasba szállni, Nem is tud a Megváltónak Szentlelkére várni. Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Ó, emberek! Krisztus nélkül Mit ér ünnepléstek? Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás, Ahol nincs Szentlélek. Azért tehát Őt várjátok! Őt várjátok, – eljő Hittel égő lelketekbe, Mint a nyári szellő… Eljön ...

Read More »

Novák László: Isten Lelke

Jöjjön Novák László: Isten Lelke írása. Hová Isten Lelke hatolt: alvó ébred, éled a holt. eloszlik az éj homálya, a bűneit tisztán látja. Regisztrálj és lottózz akár INGYEN is Ki megdöbben, szíve sajog, oda megy, hol bűnök, bajok terhe lehull, semmivé lesz: az Úr Jézus keresztjéhez. Hol működik Isten Lelke, erőt nyer a félénk, gyenge. a tudatlan bölcsességet, vigaszt, kit ...

Read More »

Reviczky Gyula: Pünkösd

Jöjjön Reviczky Gyula: Pünkösd verse. Piros pünkösd öltözik sugárba, Mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa-illat, Fényözön hull, a szivek megnyilnak. Hogy először tünt fel a világnak: Tüzes nyelvek alakjába’ támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, Hirdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’ Ma is minden bánkodó szivének, Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’: Világitó sugaradat áldja. Habozóknak oldjad ...

Read More »

Benedek Elek: Pünkösdi harangok

Jöjjön Benedek Elek: Pünkösdi harangok verse. Olyan szépen cseng a harang, Mintha nem is harang volna, hanem ezer harangvirág Imádságos szava szólna. Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Piros pünkösd vasárnapján Piros rózsa nyíl a kertben, Kis szívünkben tiszta öröm Imádsága énekeljen. Piros pünkösd vasárnapján Szálljon reánk a szentlélek, S térde hullva mondjunk hálát A mindenség Istenének.

Read More »

Füle Lajos: Pünkösdkor

Jöjjön Füle Lajos: Pünkösdkor verse. Tüzek jönnek, különös lázak: LÉLEK járja által a házat. Szárnyas remény lobog fel bennünk, szólnunk kell és valamit tennünk, amit az Úr tűzlángja mível: a szeretet ímé kiárad, nem lesz vége még a világnak, JÉZUS KRISZTUS itt jár, keresvén… Fehér zászló lobog keresztjén, út lett nekünk, igazság, é l e t , átöleli a mindenséget.

Read More »

Somogyi Imre: Égi tűzben, zúgó szélben

Jöjjön Somogyi Imre: Égi tűzben, zúgó szélben verse. Égi tűzben, zúgó szélben Jött el egykor Isten Lelke, Hogy a Krisztus kis seregét A szent harcra elvezesse. Lángra gyúltak hívő szívek És megnyíltak bezárt ajkak, – Fénye lobbant, öröme kélt A győzelmi virradatnak! Boldogságtól repdesett a Tanítványok árva lelke, A szerető Mester karja Valamennyit átölelte… Heteken át imádkozva, Szent egységben várva-vártak, ...

Read More »

Tóth Árpád: Pünkösdi gyermeknap

Jöjjön Tóth Árpád: Pünkösdi gyermeknap írása. Itt van, nemde, Ön is vette észre, A gyermeknap, Mely terhet ró kendre? Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Urnák állnak Kint az utcasarkon, S a sarkadra Lépnek s mondják: pardon! Úrnők mondják: “Pardon! álljon meg kegyed, S ejtsen az urnába Fillért avagy bankjegyet.” És az arcunk Szép lesz, mint a kréta, Eszünkbejut tegnapelőttről ...

Read More »

Füle Lajos: Pünkösd fényében

Jöjjön Füle Lajos: Pünkösd fényében verse. Pünkösd… Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem, Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel. Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Az Ige, mint zsarátnok, hűlő szívemben lángot lobbantott, hála érte! Követségében járok, ahogy a tanítványok, rajtam a Krisztus vére! Dicsőítsd Őt ma bennem, Ki nem vetett el engem, illesse hála, ...

Read More »

Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás

Jöjjön Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás verse. Kész a világ, Feszült ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt az Isten Lelke. Kimérve minden pálya Megtöltve minden lélek-lámpa, Ahol csak úr a lét… De jaj, sötét van, Mélységes, iszonyú sötét! A zordon tömeg-árnyék Némán zokogva kering útjain, S csak egyet tud és egyet érez… Most váratlanul vágyón megvonaglik És ...

Read More »

Pünkösdi vers-csokor

Csokorba szedtük a legmeghatóbb szerzeményeket a szent ünnepre, ezekkel a művekkel biztosan meghitten töltheted családod körében a tavasz egyik legszentebb időszakát. Olvasd el, és kerülj ünnepi hangulatba a szebbnél szebb verssorok segítségével! Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás Kész a világ, Feszült ünnepi várás Tereng felette. Halotti csend. Csak néha néha Sóhajt az Isten Lelke. Kimérve ...

Read More »

Az 5 legszebb pünkösdi vers

Olyan ismert szerzők is írtak a pünkösdről mint Balassi Bálint, Benedek Elek, ám ismeretlen alkotók szerzeményeit is megcsodálhatod ebben a gyűjteményben. Kattints, és szellemülj át erre a szép ünnepre! Benedek Elek: Pünkösdi harangok Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Olyan szépen cseng a harang, Mintha nem is harang volna, hanem ezer harangvirág Imádságos szava szólna. Piros pünkösd vasárnapján Piros rózsa ...

Read More »

József Attila legértékesebb alkotása

A valódi kincs a mélyben rejtőzik, így alaposan olvasd el a verset, hiszen a lényeg a sorok mögött van! Gondolkozz el a mondanivalóján, hiszen akár a Te életedre is szabható ez a mű. Megmagyarázhatatlan energiaforrással van tele. A szerző gyermeki énjének boldog kedélye megjelenik az egyszerre játékos, lüktető hangulatban a valósággal szembeállítva. Kertész leszek Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal ...

Read More »

József Attila lélekre ható alkotása

Minden évszakban fontos számunkra, hogy igazi emberi érzéseket éljünk át. A költő nem bízta a véletlenre, így biztosan kizökkent a rideg világból, és mély érzésekkel tölt el. A szerzemény játékos és dallamos, amely a tiszta szerelemről szól. CSÓKKÉRÉS TAVASSZAL Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Márta, hajad, Bronz-ajakad Kéri s lázad a vágyam Illatozó Vészt okozó Csókba lehelni be lágyan. ...

Read More »

József Attila legtöbbet mondó verse

Sok minden kiderül ebből a műből, nagy érzelmeket és remek gondolatokat olvashatunk a sorok között. Merülj el benne, és vedd ki a Számodra lényeges mondatokat! A költő egyik nagy létösszegző alkotása, a szerző életének összefoglalása és értelmezése. (TALÁN ELTŰNÖK HIRTELEN…) Talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek-testemet szem-maró füstön száritottam. ...

Read More »

József Attila legmegindítóbb szerzeménye

Szívszorító alkotásról van szó, így csak akkor olvasd el ezt, ha nem zavar, hogy nagy érzelmeket hoz fel. A vers hangulata komor, mélabús, szomorú, a sejtelmes címe is már erre utal. Lélekébresztésnek szánja József Attila. ELÉGIA Regisztrálj és lottózz akár INGYEN is Mint ólmos ég alatt lecsapódva, telten, füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem, alacsonyan. Leng, ...

Read More »

József Attila legromantikusabb verse

Tavasszal és nyáron, de még a hideg hónapok során is kiváló üdülés ezt a szerzeményt elolvasni. Ha szerelmes vagy, muszáj elolvasnod, ha pedig vágysz erre az érzésre, akkor meg pláne kattints! A nagy ívű szerelmi költemény címe egy műfajra mutat: az óda magasztos, ünnepélyes. Óda Regisztrálj és lottózz akár INGYEN is 1 Itt ülök csillámló sziklafalon. Az ifju nyár könnyű ...

Read More »

Piován Győző: Pünkösd

Jöjjön Piován Győző: Pünkösd verse. Ma is hirdetik az Igét a pünkösdi tüzes nyelvek, hogy részesei lehessünk a mennyei szeretetnek. Lelkesedő, erős hittel ma is járják a világot, – égi kincset hintve szerte, – a hűséges tanítványok. Ne csüggedj el, gyönge ember, ha sújt nyomorúság, bánat, az erősítő Szentlelket Krisztus adta a világnak! Azért küldötte az Atya, hogy vigaszul melléd ...

Read More »

Somogyi Imre: Jöjj el, Szentlélek!

Somogyi Imre: Jöjj el, Szentlélek! Fájó emberszívbe, mint gyógyító balzsam, Lázongó lélekbe, mint hódító dallam, Zokogó sírásra, mint öröm harangja, Életnek, tavasznak hívogató hangja: Jöjj el, Szentlélek! Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Gyenge női szívbe, mint az erő lángja, Kereső lélekbe, mint lobogó fáklya, Kedvesség és jóság langyos fuvalmával, A szelíd Megváltó gyöngéd uralmával: Jöjj el, Szentlélek! Kis gyermeki ...

Read More »

Losonczi Léna: Pünkösdi zsoltár

Jöjjön Losonczi Léna: Pünkösdi zsoltár verse. Dicsőség néked mennyei Tűz! Regisztrálj INGYEN és nyerj értékes nyereményeket! Mint sebesen zúgó szélnek zendülése, általad lett élő hitnek épülése. Betöltéd a házat akkor lánggal, fénnyel, tanítványok előtt kettős tüzesnyelvvel. E zúgásra sok nép összezavarodott, mert saját nyelvükön hallják a szózatot. Megdöbbenten néznek, és tanácstalanok. A Szentlélek erőt, bátorságot adott. És előállt Péter a ...

Read More »

Füle Lajos: Lobogj, lobogj!

Jöjjön Füle Lajos: Lobogj, lobogj! írása. Lobogj, lobogj pünkösdi LÉLEK, Lángja minden szent szenvedélynek! Égesd ki a bűnt életünkből, s lelkünk is Veled repül föl.

Read More »

Kárász Izabella: Igazi pünkösd

Jöjjön Kárász Izabella: Igazi pünkösd verse. Csak úgy lehet igazán pünkösd itten, ha mindenben mindenünk lett az Isten… Ha nem lehet, nem tudunk élni másképp, csak pünkösd szent hatalmas Krisztusáért. Ezért indít pünkösd ma engem térdre, hogy élhessek pünkösdben, de csak Véle…

Read More »

Meghitt pünkösdi versek

Meghitt pünkösdi versek

Gyönyörű verssoroknak lehetünk a tanúi pünkösd felé közeledve. E szent ünnepet festői és magasztos alkotásokkal írták le a szerzők. Olvasd el szeretteid körében, és rögtön ki tudod zárni a rohanó világot, és erre a különleges időszakra koncentrálhatsz. Piován Győző: Pünkösd Ma is hirdetik az Igét a pünkösdi tüzes nyelvek, hogy részesei lehessünk a mennyei szeretetnek. Lelkesedő, erős hittel ma is ...

Read More »

Watch Dragon ball super