Author Archives: bizsoretro

Ady Endre legmagasztosabb verse 

A népszerű költő ebben az alkotásban Istenre gondol, és Hozzá fordul segítségért. Olvass tovább, ha tudod, van Kihez fordulni, és hiszel Benne! AZ ÚR ÉRKEZÉSE Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Nem harsonával, Hanem jött néma, igaz öleléssel, Nem jött szép, tüzes nappalon De háborus éjjel. És megvakultak Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom, De ...

Read More »

Váci Mihály: Pipacsok a búzamezőben

Jöjjön Váci Mihály: Pipacsok a búzamezőben költeménye. Búza, búzakalász! véle szél hadonász: hajlik, lengedezik, amíg cseperedik. Búza, búzakalász. Színe még nem arany: mint a fű, csak olyan. Szerte búzamező zöld színben repeső, – színe még nem arany. Amíg érik a mag, lassan, jó nap alatt, – könnyű kis pipacsok szirma, lángja lobog, amíg érik a mag. Messze virítanak. Lenge szirmaikat ...

Read More »

Ady Endre legérzelmesebb műve 

Az ember igen összetett lelkileg, így igen sok emóció jöhet a felszínre. Olvass bele, és döntsd el, hogy a Te világodnak való-e?! Ha szentimentalizmusra vágysz, akkor ezt a verset érdemes elolvasnod!

Az ember igen összetett lelkileg, így igen sok emóció jöhet a felszínre. Olvass bele, és döntsd el, hogy a Te világodnak való-e?! Ha szentimentalizmusra vágysz, akkor ezt a verset érdemes elolvasnod! HAJÓ A KÖDBEN Ködben ül a Tátra orma, Ködben a paloták tornya És itt és ott, néha-néha Lobban egy picike fény És megfeszül a vitorla. Magyar tenger ez a ...

Read More »

Ady Endre legérzékenyebb szerzeménye 

Nagyon megható Ady Endre tollából szerzett műve, tele van érzelemmel, így könnyen a felszínre hozhat boldogságot, szerelmet, arról nem beszélve, hogy könnyen gondolkodásra sarkall.

Nagyon megható Ady Endre tollából szerzett műve, tele van érzelemmel, így könnyen a felszínre hozhat boldogságot, szerelmet, arról nem beszélve, hogy könnyen gondolkodásra sarkall. ELFOGYNI AZ ÖLELÉSBEN Szájon, mellen, karban, kézben, Csókban tapadva, átkosan Elfogyni az ölelésben: Ezt akarom. Epében, könnyben és mézben, Halálosan, tudatosan Elfogyni az ölelésben: Ezt akarom. Ilyen nagy, halk, lelki vészben Legyek majd csontváz, víg halott. ...

Read More »

Ady Endre legértékesebb alkotása 

Ady Endre legértékesebb alkotása 

A valódi kincs a mélyben rejtőzik, így alaposan olvasd el a verset, hiszen a lényeg a sorok mögött van! Gondolkozz el a mondanivalóján, hiszen akár a Te életedre is szabható ez a mű. Elbocsátó szép üzenet Törjön százegyszer százszor-tört varázs: Hát elbocsátlak még egyszer, utólszor, Ha hitted, hogy még mindig tartalak S hitted, hogy kell még elbocsáttatás. Százszor-sujtottan dobom, ím, ...

Read More »

Ady Endre lélekre ható alkotása 

Minden évszakban fontos számunkra, hogy igazi emberi érzéseket éljünk át. A híres költő nem bízta a véletlenre, így biztosan kizökkent a rideg világból, és mély érzésekkel tölt el. A szememet csókold A szememet csókold Inségemből hozzád Fohászkodom sirással, Akarod, hogy jó legyek? A szememet csókold, Hadd lássam a mélyben Az elásott kincseket. Álomban szegődött Hozzánk és kék lángokkal Lobogott a ...

Read More »

Ady Endre legmegindítóbb szerzeménye 

Szívszorító alkotásról van szó, így csak akkor olvasd el ezt, ha nem zavar, hogy nagy érzelmeket hoz fel. ŐSZBEN A SZIGET Fakó gyepét, kínlódó lombját, Őszi virágát Láttam ma a szigetnek S fakó gyepét, kínlódó lombját, Őszi virágát Legény-volt őszi szivemnek. Nem vádolok és nem irigylek. Immár hat évvel, Hat ősszel megcsatáztunk S mégiscsak volt egy kis tavasznyi, Kurta tavasznyi, ...

Read More »

Ady Endre legromantikusabb verse

Tavasszal és nyáron, de még a hideg hónapok során is kiváló üdülés ezt a szerzeményt elolvasni. Biztosan kikapcsol a rideg valóságból, és rózsaszín felhőkbe repít. Ha szerelmes vagy, muszáj elolvasnod, ha pedig vágysz erre az érzésre, akkor meg pláne olvass tovább! BIZTATÓ A SZERELEMHEZ Szép asszonyom, a szerelem Ötlettelen és ócska jószág, És mégis, hidd el, ez az egy Hajszás ...

Read More »

Ady Endre legmeghatóbb alkotása 

Ady Endre legmeghatóbb alkotása 

Ha kíváncsi vagy, Ady Endre mely versétől lábad könnybe a szemed, olvass tovább, és megtudhatod! CSÓKOKBAN ÉLŐ CSÓKTALANOK Mindent akartunk s nem maradt Faló csókjainkból egy falat, Vágy, emlék, bánat, cél, okság, Egy pillanatnyi jóllakottság. Vonaglottunk bízón, nagyon, Hűs estén és hideg hajnalon. Pállott harctér szegény testünk S jaj, örömre hiába lestünk. Roskadjunk le a Sors előtt Két gyáva, koldus ...

Read More »

Ady Endre legszebb szerzeménye

Ady Endre legszebb szerzeménye

Gyönyörű alkotásnak lehetsz a tanúja, ha elolvasod ezt a verset. Ady Endre nagyon odatette magát, amikor megírta ezt. GÓG ÉS MAGÓG FIA VAGYOK ÉN… Góg és Magóg fia vagyok én, Hiába döngetek kaput, falat S mégis megkérdem tőletek: Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én, Fülembe még ősmagyar dal rivall, Szabad-e Dévénynél betörnöm Új időknek új dalaival? ...

Read More »

Ady Endre legjobb verse

Ady Endre legjobb verse

Ez a szerzemény a leghíresebb és legnépszerűbb Ady Endre tollából. Biztosan Te is ismered, így kellemesen nosztalgiázhatsz. Ha mégsem hallottál még róla, olvass tovább az élményekért! A FÖL-FÖLDOBOTT KŐ Föl-földobott kő, földedre hullva, Kicsi országom, újra meg újra Hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba, Szédül, elbusong s lehull a porba, Amelyből vétetett. Mindig elvágyik s nem menekülhet, Magyar vágyakkal, melyek ...

Read More »

Devecseri Gábor: Ha elmész

Jöjjön Devecseri Gábor: Ha elmész verse Ha elmész, ne mondd azt, hogy „Elmegyek.”, még azt se, hogy „Megyek, de visszajövök.”, csak „Visszajövök.”. Azt az undokságot, hogy közben elmész, ebből is tudom. Lásd, a temetők kapuján ízlésesen, és a közbeeső halálra való minden célzás nélkül csak ennyi áll: „Feltámadunk”.

Read More »

József Attila: Most fehér a tűz

Jöjjön József Attila: Most fehér a tűz verse. Vigasztaljátok a szenvedő alkonyokat, közéjük való kedvesem is Szomorú lángjaival zokogva kergetőzik Előttem szalad, megcsókoltam s az idő nagy némasággal elsüllyed körülöttünk De üres kezemmel hiába kapkodok utána A fájdalom vakító felületén Temetőkben világít a villany Könnyeink fekete kristályokat mosnak Nincsen szavunk, amit kimondhatnánk Elhamvadt maradék álmunk Csak a gyilkosok sötét reményei ...

Read More »

Reményik Sándor: Örök szerelem

Jöjjön Reményik Sándor: Örök szerelem verse. Egy bükk és egy fenyő. Úgy összeforrtak ők, Ahogy csak lelkek forrnak össze néha, Egymást halálig híven szeretők. A bükk a nő, A fenyő tán a férfi. Ez áll szikáran, míg a bükk elomló, Ölelő karjaival átaléri. Úgy látszik, mintha reáomlana, Pedig támasztja, mint a fenyő őtet. S övezi csendes napfény-glória A vihar ellenébe ...

Read More »

Juhász Gyula: Hajnal

Jöjjön Juhász Gyula: Hajnal című verse. A tegnapot most váltja föl a holnap. Sötéten silbakolnak még a fák. Az út köves, házszegte pusztaság. Utolsó fénye húny a csillagoknak. A karavánja jár e pusztaságnak. Némán söpörnek. Ködbe vész a por. Halk hamvazás dereng az ég alól. A Nap, a Nap! Súgják a sanda árnyak. És gyors ütemben ébredez a forma, a ...

Read More »

Szabó Magda: Szonett

Jöjjön Szabó Magda: Szonett című verse. Ha eljössz, összezúgnak a komoly fák, és felrettentik lombjukon a csöndet, a síró felhők halkan rádköszönnek, fürge csikók zablájukat kioldják. Piros gyertyáit lobbantja az ünnep, a lepkék szomjas csápjuk mézbe tolják minden vízen feszülnek a vitorlák, torony körül vad csillagok keringnek. Ha jössz, villámmal gyúlnak messzi fáklyák álmos virágok kelyhüket kitátják, az érhetetlen égből ...

Read More »

Wass Albert: A szív

Jöjjön Wass Albert: A szív verse. Nézted már a Szent-Anna tó vizét? Milyen titokzatos, milyen sötét. Semmit se látsz, csak olykor egy-egy furcsa csillanást, amint ezüst halak suhannak mélységein át… De olykor hírtelen jön valami eltévedt sugár, zöldes világra gyújtotta lent a mélyt, s a mélynek vége nincs sehol, sehol… Olyan a szív is, mint a Szent-Anna tó titokzatos vize. ...

Read More »

Ady Endre – Köszönet az életért 

Jöjjön Ady Endre – Köszönet az életért verse. Van-e szebb élet, mint a másik S nem mindegy-e, akárhogyan Verjük magunk az elmulásig? Úgy siratom azt, amit sírtam, Olyan nagy vétek a sirás: Esti vezeklés hajnal-pírban. Aki él, az mind, mind örüljön, Mert az élet mindenkinek Kivételes, szent örömül jön. Én vétkeztem, százszor vétkeztem, De már jön a megjobbulás, Már az örömet ...

Read More »

Többen úgy gondolják ez a legszebb magyar vers

Mi most mutatunk egy újabb legszebbnek tartott magyar verset. Jó olvasást kívánunk! “Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád. Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam a munkát.” – indul a költemény, majd így folytatódik: “Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom.” Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe ...

Read More »

Illyés Gyula: Bartók

Jöjjön Illyés Gyula: Bartók verse. „Hangzavart”? – Azt! Ha nekik az, ami nekünk vigasz! Azt! Földre hullt pohár fölcsattanó szitok-szavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége – ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom, elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj-sötét szívekben! „Hangzavart”! Azt! Ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van, van ...

Read More »

Illyés Gyula: Testvérek

Jöjjön Illyés Gyula: Testvérek verse. Három nap néztem volna csak szemed árnyékos völgyét, szemöldöködet, a pillák sűrű sását, mely között az eleven kis vadvíz incseleg, villantja fényét, fürge terveit, síkos halacskák szökdeléseit – Három nap néztem volna hallgatag az egyiket, aztán a másikat. S töltöttem volna három új napot csak nézni némán a lágy hajlatot: ruhád alól kisejlő kebledet, a ...

Read More »

Füst Milán: Este van

Jöjjön Füst Milán: Este van verse. Mire rám mutatnál: nem vagyok. Akár a csillag, mely lefut a tétovák előtt: olyan volt életem. Oly hamari volt csakugyan, oly gyors és hebehurgya ez a lét… Bizony én el se tudom hinni, hogy e kuszaság, E hegyén-hátán bennem tornyosuló összevisszaság most nyugalomra tér. S elrendeződik-e? – felelj rá, hogyha tudsz. Nagy ivben esteledik ...

Read More »

Fazekas Mihály: A hűségtelen

Jöjjön Fazekas Mihály: A hűségtelen verse. Kevéssé tart édessége A szerelem ízének De ellenben nincsen vége Szívbéli gyötrelmének. Én a csalárd Szilviáért Elhagyám mindenemet, Ő egy jobb gazda fiáért Ím elhagyott engemet. A minémű tisztasággal Foly e csermely árkában Sorra bókolt szép virággal Játszadozván útjában; Ő úgy szeret, azt fecsegte, Míg e kis víz meg nem áll, Szilvia már hitét ...

Read More »

Demény Ottó: Doktorbácsi

Jöjjön Demény Ottó: Doktorbácsi verse. Kérek egy kanalat, mondja szépen: ÁÁÁ, a lázmérőt bedugjuk a hóna alá. Maga kérem nagybeteg, biztos megint beevett. Öblögessen, borogasson, bújjon a dunyhába, ha reggelig nem köhög, mehet óvodába.

Read More »

Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz

Jöjjön Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághoz verse. Áldott Magánosság, jövel! ragadj el Álmodba most is engemet; Ha mások elhagyának is, ne hagyj el, Ringasd öledbe lelkemet! Öröm nekem, hogy lakhelyedbe szálltam; Hogy itt Kisasszondon reád találtam. E helybe andalogni jó, E hely poétának való. Itt a magános vőlgybe és cserében Megfrisselő árnyék fedez, A csonka gyertyányok mohos tövében A tiszta ...

Read More »

Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság

Jöjjön Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság verse. Most jázminos lugasban, E nyári hűvös estvén, Lillámmal űlök együtt: Lillám velem danolgat És csókolódva tréfál, Míg barna szép hajával Zefir susogva játszik. Itt egy üveg borocskát A zőld gyepágyra tettem És gyenge rózsaszállal Száját be is csináltam, Amott Anakreonnak Kellő danái vannak Kaskámba friss eperrel. Egy öszveséggel íly sok Gyönyörűt, becsest ki ...

Read More »

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

Jöjjön Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz verse. Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet, S távolléted alatt kedvem miben lelem? Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet, Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem. Lefestem szüretem estvéli óráit, Ha már cselédimet nyugodni eresztem, És csak alig hallom a vígság lármáit, Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem. Leplembe burkolva könyökömre dűlök, Kanócom pislogó lángjait szemlélem, A ...

Read More »

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem

Jöjjön Berzsenyi Dániel: Osztályrészem verse. Partra szállottam. Levonom vitorlám. A szelek mérgét nemesen kiálltam. Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben Izzada orcám. Béke már részem: lekötöm hajómat, Semmi tündérkép soha fel nem oldja. Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe A heves ifjút! Bár nem oly gazdag mezeim határa, Mint Tarentum vagy gyönyörű Larissza, S nem ragyog szentelt ligetek homályin ...

Read More »

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

Jöjjön Berzsenyi Dániel: A közelítő tél verse. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok Közt nem lengedez a Zephyr. Nincs már symphonia, s zöld lugasok között Nem búg gerlice, és a füzes ernyein A csermely violás völgye nem illatoz, S tükrét durva csalét fedi. A hegy boltozatin néma homály ...

Read More »

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz

Jöjjön Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz verse. Romlásnak indult hajdan erős magyar! Nem látod, Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek Ostorait nyomorult hazádon? Nyolc századoknak vérzivatarja közt Rongált Budának tornyai állanak, Ámbár ezerszer vak tüzedben Véreidet, magadat tiportad. Elszórja, hidd el, mostani veszni tért Erkölcsöd: undok vípera-fajzatok Dúlják fel e várt, mely sok ádáz Ostromokat mosolyogva nézett. Nem ...

Read More »

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő

Jöjjön Weöres Sándor: Tavaszköszöntő verse. Sándor napján megszakad a tél, József napján eltünik a szél, zsákban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog aki él. Már közhírré szétdoboltatik: minden kislány férjhez adatik, szőkék legelébb, aztán feketék, végül barnák és a maradék.

Read More »

Watch Dragon ball super