Author Archives: bizsoretro

Tompa Mihály: Denevér.

Jöjjön Tompa Mihály: Denevér. verse. Oh ösmerünk, jól ösmerünk! S kérdezzük a természetet: Mi célja volt, hogy csuda légy, Féreg- s madárból összetett? S keltsen szokásod, alakod Ellenszenvet s utálatot? Hátrálsz, eltünsz a fény elől, Mint kit a forgószél sodor; Mig fenn öröm s élet zajong: Rejt hangtalan, gyanús odor! … Jól van…! mért is sötétlenél A nappal tüneményinél? Hanem ...

Read More »

Gárdonyi Géza: Tíz év multán

Jöjjön Gárdonyi Géza Tíz év multán verse. Régen nem láttam ezt a nagy falut, ez ablakot és a kis zöld kaput, amelyben méla szép virágfejed előbukkanva, várt-várt engemet. S ahol egy holdas nyári éjjelen mondottuk: “Isten áldjon, édesem”. És egymást hosszan át- meg átölelve, jaj, sírva néztem, szép, síró szemedbe. A ház épp olyan csöndes és fehér, miként tíz éve. ...

Read More »

Kányádi Sándor: Kakukk

Jöjjön Kányádi Sándor: Kakukk verse. Nem szeretem a kakukkmadarat, mert folyton-folyvást egyet hajtogat: kakukk, kakukk, kakukk. Mintha az erdő egyesegyedül az övé volna, szégyentelenül fújja a magáét: kakukk, kakukk. Túlkiabál minden más madarat, csak harsogja a nyári ég alatt: kakukk, kakukk, kakukk. Ő mondja meg, hogy meddig élhetek, kisajátít idegen fészkeket, abba tojik a szemtelen kakukk. Hallgat az erdő, bölcsen ...

Read More »

Kányádi Sándor: Üres dobozok

Jöjjön Kányádi Sándor: Üres dobozok verse. Mire való üres dobozokat rakni a kirakatba, mire való? Ha próféta volnék, ekképpen szólnék: Óvakodjatok, őrizkedjetek az effajta cselekedettől, atyám fiai, őrizkedjetek! Ne áldozzatok az ámítás istenének, ne áldozzatok! Veszedelmes képzettársításokra csábítnak, veszedelmesebbre, mint az egész újabbkori költészet ilyen irányú kísérletei. Ne, ne, ne rakjatok üres dobozokat a kirakatba! Ne feledjétek, ilyen egyszerű hasonlatokkal ...

Read More »

József Attila: Anyám

Jöjjön József Attila: Anyám című verse. A bögrét két kezébe fogta, úgy estefelé egy vasárnap csöndesen elmosolyodott s ült egy kicsit a félhomályban – – Kis lábaskában hazahozta kegyelmeséktől vacsoráját, lefeküdtünk és eltünődtem, hogy ők egész fazékkal esznek – – Anyám volt, apró, korán meghalt, mert a mosónők korán halnak, a cipeléstől reszket lábuk és fejük fáj a vasalástól – ...

Read More »

Juhász Gyula: Szerelem?

Jöjjön Juhász Gyula: Szerelem? verse. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, Elrévedezni némely szavadon, Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog És rajta túl derengő csillagok. Én nem tudom, mi ez, de édes ez, Egy pillantásod hogyha megkeres, Mint napsugár ha villan a tetőn, Holott borongón már az este jön. Én nem tudom, mi ez, de érezem, Hogy megszépült megint ...

Read More »

Petőfi Sándor: Szeptember végén

Jöjjön Petőfi Sándor: Szeptember végén verse. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifju szivemben a lángsugarú nyár S még benne virít az egész kikelet, De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, A tél dere már megüté fejemet. Elhull ...

Read More »

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú

Jöjjön Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú verse. Előttünk már hamvassá vált az út, És árnyak teste zuhant át a parkon, De még finom, halk sugárkoszorút Font hajad sötét lombjába az alkony: Halvány, szelíd és komoly ragyogást, Mely már alig volt fények földi mása, S félig illattá s csenddé szűrte át A dolgok esti lélekvándorlása. Illattá s csenddé. Titkok illata Fénylett hajadban ...

Read More »

Wass Albert: Dal

Jöjjön Wass Albert: Dal. Mikor az első csókot adtad: már az ősz osont a fák alatt, Kapirgáló szelek kutattak avar-homályban árnyakat; A fákra ráhajolt az este, s az est meséje régi volt… csókunkat fák közül kileste, és kacagott a régi hold; Felettünk fényes csillag égett, s két csillag volt a két szemed… beléje néztem: vissza-vissza nézett… és bíztatott és kérdezett… ...

Read More »

Wass Albert: Mi lesz veled?

Jöjjön Wass Albert: Mi lesz veled? verse. Mi lesz Veled, ha jön az ősz, s nem nyílik több virág; ha ködbe borul körülötted a világ? Mi lesz Veled, ha elfogy majd a napfény, s a parti fűzfa sárgán integet, s a gúnyos szél, a novemberi szél kinevet? Mi lesz Veled, ha egy fekete árnyék egyszer a homlokodra települ, s kikerget ...

Read More »

Magyar Ottó: Az élet alkonyán

Jöjjön Magyar Ottó: Az élet alkonyán verse. Mikor kezed, lábad úgy fáj, majd leszakad, A hátad meggörbül az élet súlya alatt. Mikor bajodról tudsz már csak beszélni, Azt kérded magadtól: Érdemes még élni? Ha zimankós télben kicsi szobád hideg, Ha sok ismerős arc mind fásult és rideg Ha a vérnyomásod naponta kell mérni, Megint csak azt kérded: Érdemes még élni? ...

Read More »

József Attila legmegindítóbb szerzeménye

Szívszorító alkotásról van szó, így csak akkor olvasd el ezt, ha nem zavar, hogy nagy érzelmeket hoz fel. A vers hangulata komor, mélabús, szomorú, a sejtelmes címe is már erre utal. Lélekébresztésnek szánja József Attila. ELÉGIA Mint ólmos ég alatt lecsapódva, telten, füst száll a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem, alacsonyan. Leng, nem suhan. Te kemény lélek, te ...

Read More »

Szereted a verseket? Hozd a telitalálatot a kvízjátékban!

Klikk és válassz a kvízek közül, majd töltsd ki a játékot.

Aki szereti a verseket, rossz ember nem lehet! Tudtad, hogy a kvíz fiatalon tart, és hatással van a mindennapjaidra? A verskvízek pedig még nagyobb kultúrát visz az életedbe! Tanulj belőlük, és csillogtasd tudásodat barátaidnak! Ebben a válogatásban jobbnál jobb kvízekre lelhetsz! Neked találtuk ki ezeket, ha képben vagy az irodalommal! Egy jó irodalmi kvíz Természetesen azoknak sem kell elkeseredniük, akiknek ...

Read More »

Radnóti Miklós kvíz 2. – ez már picit nehezebb

Radnóti Miklós kvíz 2. – jöjjenek a kérdések. Érkeznek a Radnóti Miklós kérdések. Sok jó választ kívánunk!

Read More »

Dsida Jenő – Panasz gyengülő gyökerekről

Jöjjön Dsida Jenő – Panasz gyengülő gyökerekről verse. Földbe fogóztál, mint terebély fa, keményen, mély gyökerekkel a földben, dúsnedvű televényen, dacosan álltál, sziklakeményen, vasgyökerekkel a földben. Jöttek utánad szellemek, éjjeli törpék. Jöttek utánad ezren s törzsedet egyre törték zuhogó fejszékkel a törpék s hiába jöttek ezren. Szálltak az égből angyalok is seregestül, üstöködet cibálták, ki akartak tépni tövestül s gígász ...

Read More »

Mécs László: A kirándulás elmaradt

Jöjjön Mécs László A kirándulás elmaradt verse. Az izgalom megszállta a falut. Száztíz gyerek ma éjjel nem aludt. Száztíz gyerek ma ébren álmodott: valaki vert egy nagy gyerek-dobot és meneteltek az áldott mezőn, játékra, szabadságra éhezőn, szép volt az erdő, a Latorca-part, mindenki játszott úgy, ahogy akart, sok szív-puzdrán megnyílt a kis lakat s lődöztek arany kacaj-nyilakat, nagy tüzet raktak, ...

Read More »

Tompa Mihály: Tapasztalás

Jöjjön Tompa Mihály: Tapasztalás verse. Láttam a világon bölcset és bolondot, Mindkettő agyában eszme-raj tolongott, Ki-kizúgva ajkuk rohamos beszédén … Mindkettőt csudáltam, – egyiket sem értém; Vala jártas a bölcs fellengős tanokban: S éltét a bolondnál nem folytatta jobban. Láttam a szegényt s a gazdagot, – e íme Átkuk egy s azon volt, más csupán a címe: A nincs és ...

Read More »

Petőfi Sándor: A vén zászlótartó

Jöjjön Jöjjön Petőfi Sándor: A vén zászlótartó verse. Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva, Seregének seregünk nyomába’, Megrémülve fut a magyar hadtól; Magyar hadban egy vén zászlótartó. Ki az a vén zászlótartó ottan Olyan tüzes lelkiállapotban? Szemem rajta kevélyen mereng el: Az én apám az az öreg ember! Az én apám e vén zászlótartó. „Vészben a hon!” elhatott a nagy ...

Read More »

József Attila – Szeretném, ha vadalmafa lennék!

Jöjjön József Attila – Szeretném, ha vadalmafa lennék! verse. Szeretném, ha vadalmafa lennék! Terebélyes vadalmafa; S hogy testemből jóllakhatna Minden éhező kis gyermek Árnyaimmal betakarva. Szeretném, ha vadalmafa lennék S minden egyes árva gyermek, Ha keserű könnye pereg, Felkeresné s könnyeivel Öntözné meg a tövemet. Szeretném, ha vadalmafa lennék, Mi ha majd egykor kiszárad És a tél apó kivágat, Lángjaival ...

Read More »

Kazinczy Ferenc: A kötés napja

Jöjjön Kazinczy Ferenc: A kötés napja verse. Mely boldog óra tűnt fel életemnek, Midőn a két szép testvér karjain, Szökdelve jártam a rom halmain, S hol a pataknál lengenyék teremnek. Itt lábainál imádott kedvesemnek Elnyúltam a part bársony hantjain; Dallott, s elfogva alakján s hangjain Megnyilt az ég szememnek és fülemnek. Storazzi szép ajkán nem lebegének Mennyeibb hangzások, mint e bájos ének, ...

Read More »

Dsida Jenő: Elégedetlenség

Jöjjön Dsida Jenő Elégedetlenség verse. Oh, hát ha kérem, miért is ne adnád? Add nékem, Uram, a színek hatalmát! – …Mely mostanáig lángfehérben égett, Szürkére festem a nagy mindenséget! Oh, hát ha kérem, miért is ne adnád? Add nékem, Uram a hangok hatalmát! – …Madarak dala gyászzenére válik, És bennem zokog az ősz mindhalálig! Adj – csak egy percre -, ...

Read More »

A 8 legszebb Babits Mihály idézet

Jöjjön a 8 legszebb Babits Mihály idézet. “Művészet és tudomány legmagasabb foka a Tudatnak, amely az Élet testén nőtt.” –  Tudomány és művészet “Ki farag valaha bennünket egészre, ha nincs kemény vésőnk, hogy magunkat vésne, ha nincs kalapácsunk, szüntelenül dúló, legfájóbb mélyünkbe belefúró fúró?” – Psychoanalysis Christiana “Az életvágy minden ember legtermészetesebb érzése.” –  Drága élet 5. “Semmi sem töri meg jobban a ...

Read More »

Szabó Lőrinc: Erdei csönd

Jöjjön Szabó Lőrinc: Erdei csönd verse. Az erdő arcot cserélt. Tájai vonzottak már, színváltozásai s nem a képzelt kalandok. Ami csak gyönyörű volt benne és ami nagy, sorra tárúlkozott. Legjobban a nyár tetszett, a fény százezer nyila a sötét bozót alján, fent meg a zöld lomb végtelen hullámtorlasza, a rab gomolygás. A vén fák alatt néha kísérteties hangulat állított meg, ...

Read More »

Gárdonyi Géza: Harangszó az éjben

Jöjjön Gárdonyi Géza: Harangszó az éjben verse. Fehér kis kápolna erdő sűrűjében. Valami remete lakja réges-régen. Valami kis remete, kit senkise ismer. Azt se lehet tudni angyal-e vagy ember? Mikor az erdőre éj homálya száll, s a benne tévelygő aggódva megáll, s remegve, habozva kérdi: Jobbra? balra? Megszólal a kicsi kápolna harangja. Embertársam! vészes, sötét uton járó, sötét uton járó, ...

Read More »

Kölcsey Ferenc: Vágy

Jöjjön Kölcsey Ferenc Vágy című verse. Volnék csak kis madár, Röpűlnék szárnyakon, El, szép hazám felé, Hű szívem merre von; Túl erdőn, túl hegyen, Merről a nap felkél, Virúló part felett Lyánykám hol búban él. Lassan szállonganék Mint esti fúvalom, Forró szerelmeket Csattogna bús dalom; S elszenderíteném A lyányt zengésivel, Hogy édes álmain Képem víradna fel. Látnám, mint gyúl felém ...

Read More »

Reményik Sándor: Biblia óra

Jöjjön Reményik Sándor: Biblia óra verse. A süllyedő világ-hajó Parányi mentőcsolnakán Lebegünk páran, emberek. – Gyárak, kietlen kültelek – A kormánynál egy asszony ül, A hangja halkan ránkpereg, Néha koppan a szíveken, Mint őszben tavaszi eső. Mögöttünk süllyed a világ, Mi lebegünk a csolnakon, A révészünk, az Irgalom Vezet egy asszony-hangon át. Most semmi sincs, csak ez a hang. Csak ...

Read More »

József Attila: Várlak

Jöjjön József Attila Várlak verse. Egyre várlak. Harmatos a gyep, Nagy fák is várnak büszke terebéllyel. Rideg vagyok és reszketeg is néha, Egyedül olyan borzongós az éjjel. Ha jönnél, elsimulna köröttünk a rét És csend volna. Nagy csend. De hallanánk titkos éjjeli zenét, A szívünk muzsikálna ajkainkon És beolvadnánk lassan, pirosan, Illatos oltáron égve A végtelenségbe.

Read More »

Juhász Gyula: Este az Alföldön

Jöjjön Juhász Gyula: Este az Alföldön verse. Az alkony kéken hamvazó ködében most térnek nyugovóra mind a házak, a csöndbe bámulnak komoly fehéren, s tetőiket lehúzza az alázat. Az ablakok kis, vaksi fénnyel égnek, – öreg parasztok néznek így az éjbe – és lecsukódnak jó korán e fények, s virraszt tovább az udvar jegenyéje. Mint régi csősz, dúdolgat egymagában, s ...

Read More »

Gárdonyi Géza: A Balaton

Jöjjön Gárdonyi Géza: A Balaton verse. Csakhogy újra látlak, égnek ezüst tükre, égnek ezüst tükre, szép csöndes Balaton! Arcát a hold benned elmélázva nézi, s csillagos fátyolát átvonja Tihanyon. Leülök egy kőre s elmerengek hosszan az éjjeli csendben az alvó fa alatt. Nem is vagyok tán itt, csupán csak álmodom: Balatont álmodom s melléje magamat.

Read More »

Hány Kosztolányi Dezső verset ismersz fel a 10-ből? Kvíz

Hány Kosztolányi Dezső verset ismersz fel a 10-ből? Kvíz. Jöjjenek a Kosztolányi Dezső versek, mutatjuk az idézeteket. Kezdődjön a kvíz!

Read More »

Ady Endre: Mert engem szeretsz

Jöjjön Ady Endre: Mert engem szeretsz verse. Áldott csodáknak Tükre a szemed, Mert engem nézett. Te vagy bölcse, Mesterasszonya Az ölelésnek. Áldott ezerszer Az asszonyságod, Mert engem nézett, Mert engem látott. S mert nagyon szeretsz: Nagyon szeretlek S mert engem szeretsz: Te vagy az Asszony, Te vagy a legszebb!

Read More »

Watch Dragon ball super