Válogatott versek

Nézzük az étlapot.

Jöjjenek a Válogatott versek.

Petőfi Sándor saját magát helyezte a műbe

Ebben a költeményben az Apostol ő maga, akit Szilveszternek hívnak, ezzel születésének időpontjára hivatkozik. Az apostol is, mint ahogyan a költő is, a népért küzdött, ám a nép ellene fordul. Az elméleteit mondja le Szilveszter gondolataival a világról, a szabadságról. AZ APOSTOL (részlet) I. Sötét a város, ráfeküdt az éj, Más tájakon kalandoz a hold, S a csillagok behunyták Arany ...

Read More »

Petőfi Sándor verse ellentétekre épül

Erre a Petőfi Sándor szerzeményre a határozott érzelmi töltés, a harag, az indulat jellemző. Az alkotó nemcsak tiltakozik, veszekszik, de elveti a hagyományos esztétikát is, mindenek fölé helyezi a természetes szépséget. A művészi tehetséget a természet adományaként tartja számon. A TERMÉSZET VADVIRÁGA Mit ugattok, mit haraptok Engemet, hitvány ebek! Torkotokba, hogy megfúltok, Oly kemény koncot vetek. Nyirbáljatok üvegházak Satnya sarjadékain; ...

Read More »

Petőfi Sándor elbűvöl különleges szófordulataival

Petőfi Sándor áttekinti verseinek különböző típusait, csoportjait. Nem eszményeit, alkotói céljait fogalmazza meg, hanem felsorolja verstípusait, tehát a felsorolt típusok meghatározásából lehet következtetni a művek mögötti esztétikai értékrendre, programra. Hangsúlyozza az egyéniséget. DALAIM Elmerengek gondolkodva gyakran, S nem tudom, hogy mi gondolatom van, Átröpűlök hosszában hazámon, Át a földön, az egész világon. Dalaim, mik ilyenkor teremnek, Holdsugári ábrándos lelkemnek. A ...

Read More »

Petőfi Sándor a népet vezeti ebben a versében

Petőfi Sándor ebben a műben sajátos költői szerepbe bújik: a nép élén áll, irányítja azt. Kompromisszumra törekszik, hatalommegosztást szeretne, nem pedig hatalomátvételt. A NÉP NEVÉBEN Még kér a nép, most adjatok neki! Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép, Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? Nem hallottátok Dózsa György hirét? Izzó vastrónon őt elégetétek, De szellemét a tűz ...

Read More »

Petőfi Sándor reményfeltámasztó alkotása

Biztosan elkápráztat ez a mű, és többször is elolvasod. A szerzemény arról szól, hogy a forradalmi eseményeknek meg kellett történniük. A ritmusában is a tömegek kiáltásait üvölti. Emiatt szavalják ezt a reményfeltámasztó verset a mai napig akkor, amikor emlékezünk, és biztatunk. A költő a háborgó tenger képével szimbolizálja a felkelt nép erejét. FÖLTÁMADOTT A TENGER… Föltámadott a tenger, A népek ...

Read More »
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

Watch Dragon ball super