VERSEK

Játék a népszerű magyar versekkel? 3. Kvíz – megy a telitalálat?

Érkeznek a verses kérdések! Indul a kvíz! Egy jó kis kvíz felpörgeti az agyadat! Tedd próbára magadat! Sok sikert kívánunk! Kezdünk!

Read More »

Ady Endre – A Hadak Útja

Jöjjön Ady Endre – A Hadak Útja verse. Vörös jelek a Hadak Útján: Hunniában valami készül, Rongyos hadak, roppant hadak Seregelnek vígan, vitézül. Máma Tűz-ország Magyarország, Fagyott testét a láng befutja. Csoda esett. Földre esett, Benépesült a Hadak Útja. Százezernyi parittyás Dávid Készül bízón, dalolva rátok: Ejh, jó urak, dicső urak, Ilyen gyávák a Góliátok? E roppant nép nem Csaba népe, Melyről ...

Read More »

Zelk Zoltán: Csak téged

Jöjjön Zelk Zoltán: Csak téged verse.

Jöjjön Zelk Zoltán: Csak téged verse. Zelk Zoltán: Csak téged Úgy mondom néked, mint egy leckét, mert szeretném, hogy megtanuljad, ha felelnem kell egyszer érted, akkor te is, már vélem tudjad, hogy én csak tégedet szeretlek : meglestem a szomorúságot, nem magamért, de temiattad szövi-fonja körém e hálót. És szívemet is rajtakaptam, engem elárult, a te lépted után fülel a ...

Read More »

Várnai Zseni: Mama

Várnai Zseni Mama

Jöjjön Várnai Zseni: Mama című verse. Halott anyámról álmodtam az éjjel, mióta meghalt, sokszor visszatér, meglátogat éjjel, ha mélyen alszom, bárhol vagyok, Ő mindenütt elér. Tudom, hogy meghalt, álmomban ha látom, és mégis úgy jön, mintha élne még, s azt is tudom, hogy ébredésem percén elhalványítja őt a messzeség. Sohasem szól, csak mosolyogva néz rám, mintha nem volna többé már ...

Read More »

Ady Endre: A Tűz márciusa

Jöjjön Ady Endre: A Tűz márciusa verse. Ady Endre: A Tűz márciusa Csámpás, konok netán ez a világ S végbe hanyatlik, kit annyian űztek, De élethittel én, üldözött haló, Március kofáira és szentjeire Hadd szórjam szitkát és dicsét a Tűznek. Hadd halljék végre olyan magyar szava, Ki sohse félt, de most már nem is félhet, De kihez bús Hunnia szikjairól ...

Read More »

Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka

Jöjjön Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka verse. 1 A vadász ül hosszu méla lesben, Vár felajzott nyílra gyors vadat, S mind fölebb és mindig fényesebben A serény nap dél felé mutat. Hasztalan vár; Vértes belsejében Nyugszik a vad hűs forrás tövében. A vadász még lesben ül sokáig, Alkonyattól vár szerencsejelt: Vár feszülten a nap áldoztáig, S ím a várt szerencse megjelent: ...

Read More »

Petőfi Sándor: A puszta, télen

Jöjjön Petőfi Sándor: A puszta, télen verse. Hej, mostan puszta ám igazán a puszta! Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda; Amit a kikelet És a nyár gyüjtöget, Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli, A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli. Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával, Sem a pásztorlegény kesergő sípjával, S a dalos madarak Mind ...

Read More »

Petőfi Sándor: A négyökrös szekér

Jöjjön Petőfi Sándor: A négyökrös szekér verse – előadja: Latinovits Zoltán. Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. A társaságnak úri tagjai Szekérre űltek és azon menének. Szekéren mentek, de ökörszekéren. Két pár ökör tevé a fogatot. Az országúton végig a szekérrel A négy ökör lassacskán ballagott. Világos éj volt. A hold fenn vala; Halványan járt a ...

Read More »

Petőfi Sándor: Vasúton

Jöjjön Petőfi Sándor: Vasúton című verse. Tenger kéj veszen körűl, Közepében lelkem fürdik… A madár röpűlt csak eddig, Most az ember is röpűl! Nyílsebes gondolatunk, Késő indulánk utánad, De sarkantyúzd paripádat, Mert elérünk, elhagyunk! Hegy, fa, ház, ember, patak És ki tudja, még mi minden? Tűnedez föl szemeimben S oszlik el, mint köd-alak. A nap is velünk szalad, Mint egy ...

Read More »

Petőfi Sándor – Még alig volt reggel…

Jöjjön Petőfi Sándor – Még alig volt reggel… verse. Még alig volt reggel, már megint este van. Még alig volt tavasz, már megint itt a tél. Még alig, Juliskám, hogy megösmerkedtünk, S már feleségem vagy, már rég azzá lettél. Még alig, hogy játszánk apáink térdén, s már Maholnap ott alszunk nagyapáink mellett… Csak annyi az élet, mint futó felhőnek Árnya ...

Read More »