VERSEK

Berzsenyi Dániel – Nelli

Jöjjön Berzsenyi Dániel – Nelli verse. Hát a szerelem szent lángja Csak illy mulandó? S Nelli is, mint minden lyányka, Csak változandó? Hív szeretőt az ég alatt Ne kérj, kebelem! Ha a szelíd Nelli csalhat, Hol a szerelem? A kép angyalvonásai, A kegyes szemek Nem a lélek tolmácsai: Csak csalfa szerek! A szerelem esküvését A hagymáz teszi: A szív forró ...

Read More »

Berzsenyi Dániel: Szerelmes bánkódás

Jöjjön Berzsenyi Dániel: Szerelmes bánkódás verse. Itt, hol e bujdosó csermely A bús bükben tévedez, S búslakodó énekemmel Csak a kőszirt epedez, Megjelensz, ó kegyes lélek! Epekedő szívemben, S hív kebledbe visszatérek Forró képzeletemben. Ha a bús hold sugárai A vizeken reszketnek: Bágyadt szemem záporai Csak téged emlegetnek; Ha a hajnal bíborszínnel Az égen pirosodik: Árvád lankadozó szívvel Terólad gondolkodik. Ha ...

Read More »

Berzsenyi Dániel – Vigasztalás

Jöjjön Berzsenyi Dániel – Vigasztalás verse. Mindég csak sírsz? csak bús siralomra Nyílnak most is bágyadt szemeid? Mindég csak e gyászos sírhalomra Öntözgeted néma könnyeid? Tudom, legszebb örömid reggelét E szomorú hant alá zárád; Tudom, árva szíved kedves felét Kéri vissza epedő orcád. Oh, hárítsd el ázott fátyolodat Bús szemedről, kegyes szenvedő! Nem fedi már szeretett tárgyadat E porhalom s ...

Read More »

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás

Jöjjön Berzsenyi Dániel Búcsúzás verse. Elszakadsz tőlem, szeretett barátném! Hasztalan zárlak kebelembe: eltűnsz, S mint az álomkép, örömim, reményim, Véled enyésznek. Jaj! sem a sérült szerelem nyögése, Sem kegyességem, sem az ég hatalma Téged énnékem soha vissza többé, Vissza nem adnak. Élj szerencsésen, valamerre fordulsz! Légyen áldásom veled és vezérljen! Légyen a Végzés utain szerelmünk Angyala társad! Élj szerencsésen, s ...

Read More »

Arany János: Enyhülés

Jöjjön Arany János: Enyhülés verse. Kél és száll a szív viharja Mint a tenger vésze; Fájdalom a boldogságnak Egyik alkatrésze; Az örömnek levegőjét Megtisztítja bánat, A kizajlott búfelhőkön Szép szivárvány támad. Tegnap a remény is eltört, Az utolsó árboc, Csupán a kétség kötött egy Gyarló deszka-szálhoz: Ma fölöttem és alattam Ég és tenger síma; Zöld ligetnek lombja bókol Felém, mintegy ...

Read More »
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

Watch Dragon ball super