Ajánljuk:

 • in

  Benedek Elek: Az első lopás

  Benedek Elek: Az első lopás Az első lopást, hogyha sikerül, Követi másik, harmadik, S napfényre hogyha gyorsan nem kerül, Az Isten tudja hányadik. Mondod: nem lopás, diákcsíny csupán. Elhiszem neked, kedvesem. De csínyre csíny, ha jön egymásután, Lopássá fajul rendesen. Apró csínyekből lesznek a nagyok, Jobb lesz hát meg se kezdened. Hidd el, a Nap […] Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Tavaszi dal

  Jöjjön Benedek Elek: Tavaszi dal verse. Fújdogál a tavaszi szél, Olvad már a hó, Csomagol és költözködik Öreg Tél apó. Zúzmarás a fehér szakálla Messze integet… Üdvözlünk, ó, madárdalos, Kedves kikelet! Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: A jó barátok

  Jöjjön Benedek Elek: A jó barátok verse. Nem félek én, bármerre járjak, Ha velem jön e kedves állat. Szívem nyugodt, hogyha őt látom, Ő az én leghívebb barátom, Kedves barátom. Erdőt, mezőt vele bolyongom, Vele játszom, ha nincs más dolgom. Hozzám simul, ha bús a kedvem, Csuda-e, hogyha megszerettem? Úgy megszerettem! Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Január

  Jöjjön Benedek Elek: Január verse. Száll az idő, száll fölöttünk, Sebesebben, mint a madár, Gyűlnek az évek mögöttünk. S vajon, hol a véghatár: Nem tudja ezt a halandó, Csak annyit tud, hogy mulandó Minden itt az ég alatt – Életünk egy pillanat. Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Testvérek

  Benedek Elek: Testvérek Egyszer volt, hol nem volt, De valahol csak volt: Két fiú s egy kislány, Ismeritek is tán. Hárman voltak, hárman Hat puszta határban Nem akadott párjok: Így mondá mamájok. Mama, ha szerette, Nem hiába tette, Sosem búsították, Búban vidították. Akármibe fogtak: Tanultak, játszottak, Öröm volt azt látni, Megnézhette bárki. Mikor nem tanultak, […] Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Pünkösdi harangok

  Jöjjön Benedek Elek: Pünkösdi harangok verse. Olyan szépen cseng a harang, Mintha nem is harang volna, hanem ezer harangvirág Imádságos szava szólna. Piros pünkösd vasárnapján Piros rózsa nyíl a kertben, Kis szívünkben tiszta öröm Imádsága énekeljen. Piros pünkösd vasárnapján Szálljon reánk a szentlélek, S térde hullva mondjunk hálát A mindenség Istenének. Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Az anya

  Benedek Elek: Az anya Hiába gyönge, fáradt asszony, vézna, Belőle nőtt testünk acélos izma. Hiába félénk, reszkető a lelke, A pompás lángot belénk Ő lehelte. Ő is volt láng, kerengő víg madárka, Ábránd mezőket dallal Ő is járta. S talán csöndes estén szívedbe dobban, Hogy arany faja lángolt víg dalokban. Hiába félénk, reszkető már lelke, […] Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Reggeli dal

  Benedek Elek: Reggeli dal Fölébredt a nap, kapuját kitárta, Nótával köszönti a dalos madárka. Ébredez az erdő, már a rét sem alszik Madár dalolása messzire elhallszik. Harmat rezg az ágon, fénye meg-megcsillan, Rásüt a napsugár s egyszerre elillan. Ragyog az áldott nap, a szellő se lebben S dalol a kis madár mindig ékesebben. Fölkelt a […] Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Piros pünkösd napján

  Benedek Elek: Piros pünkösd napján Nyílik már, nyílik már A pünkösdi rózsa, Eredj lányom, gyöngyvirágom, Szakassz egyet róla. Szakassz egyet róla, Tűzd a kalapomba, Virágosan, bokrétásan Megyek a templomba. Nem illik a virág Nagyapó kalapján? Illik bizony, gyöngyvirágom, Piros pünkösd napján. Piros pünkösd napján Mosolyog az ég is, Ide azt a piros rózsát, Hadd mosolygok […] Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Megjöttek a fecskék

  Benedek Elek: Megjöttek a fecskék Mikor szép csendesen leszállott az este, Érkezett meg hozzánk a legelső fecske. Fáradt volt szegényke. Leszállt. Aztán nézte: Vajon megvan-e még az ő puha fészke. És jött a második. És jött a harmadik. Aztán jöttek többen. Mondottak valamit. Mit? Azt én nem tudom. Talán imádkoztak. Ímé, beteljesült, mire vágyakoztak. Künn […] Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Öcsike és őzike

  Benedek Elek: Öcsike és őzike Öcsike az éjjel Be szép álmot látott! Nagy kerek erdőben Őzikével játszott. Ölelte, csókolta, Csalta, csalogatta, Az ő kis kertjükbe Hívta, hívogatta. El is elindultak, Mentek, mendegéltek, Virágos réten át A kis kertbe értek. Amint odaértek, Felébredt Öcsike: “Istenkém, Istenkém, Eltűnt az őzike!” Olvass tovább

 • in

  Benedek Elek: Juliska galambjai

  Benedek Elek: Juliska galambjai Kora reggel, amikor Húzzák a harangot, Ébredeznek, szárnyra kelnek A kedves galambok. Felkel Juliska is, Hozza a magocskát: Jertek, jertek reggelizni, Kedves galambocskák! Olvass tovább

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.