in

10 Vajda János vers, amit ma érdemes elolvasnod

10 Vajda János vers, amit ma érdemes elolvasnod

Mutatjuk a Vajda János vers összeállítást.

Vajda János az összekötő kapocs a Petőfi-nemzedék és a modern magyar költészet között.

Ő maga ifjú fővel ott áll Petőfi mellett, a forradalmat előkészítő pilvaxbeliek egyike, a szabadságharc honvédtisztje. Nem utánozza Petőfit, de mindenki másnál jobban érzi és következetesebben vállalja hagyományát.

Az új magyar költői nemzedék pedig, élükön Ady-val, őbenne látja a közvetlen előzményét, a modern magyar líra kezdetét.

Hetvenesztendőnyi életében pedig alig vették tudomásul; úgy írta remekműveit, hogy valójában nem volt jelen az epigonokért lelkesedő irodalomban. – írja a költőről a literatura.hu.

Vajda János: Húsz év múlva

(Gina emlékkönyvébe)

Mint a Montblanc csucsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél,
Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély.

Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.

De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül –
Mult ifjuság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.

És ekkor még szivem kigyúl,
Mint hosszu téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelő nap megjelen…

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Weöres Sándor gyerekversek

Kedves versek nagymamák világnapjára