in

Juhász Gyula összes verse

Jöjjön Juhász Gyula összes verse.

1903-1906

1903

Prometheus
Éjszaka
Sursum corda!
Édesanyám
Strófák
Rostand
Ima
Magyar népem…
Kihallgatás
Enyém az alkony
Meghalni…
Dér
Credo
Áldás a fenyőkre

1904

Költők
Első szerelem
(Rousseauként…)
Szüzek
Kovácsnóta!

1905

Adagio
(A legnagyobb poéta…)
Első szerelem
A legszebbnek
Tündér Ilonának
Nietzsche
Ofélia
Gotterhalte
Elégiák
Budapesti ősz
Vita nuova
Efemeridák
Milói Venus
Dal a rózsákról
Kérdések
Augusztus
Művészet
Herakles
Shakespeare
Ábrányi Emilnek
Nevenapján
Egy régi nőnek
Haláltánc
De profundis
Hajnal
Cézár halála
Az örök visszatérés
Édesanyám
Az élet hegyén
Egy fiatal öngyilkosnak
Kiss Józsefnek
Alkonyati órák
A hegyi beszéd
Nagyvárosok magánya
Pilátus
Ave
Klytemnesztra
Phaethon
Óda Dionysoshoz
Epitáfium
Fidiász a népnek…
Himnusz az emberhez
Megy a hajó

1906

(Minek szaladtok el…)
Lángolni jöttem…
Ősöm
Szokratesz
Magányos úton…
Gellért püspök
Géza király
Mátyás király
A költő szól
Kérdés
Maris
Csönd
Dal
Tristia
Ovidius
Új szonettek
Simon Péter
Anakreoni dal
Haza…
Borulásos órán
Álmok vége…
Egy régi novicius
Nietzsche Naumburgban
Az áloévirág
Shakespeare estéje
Csönd
Verseim elébe
Új melódiák
Ők
Építőmester éneke
Fehér Anna
Madách
Emlék
Dalok vége
Katonák
Beatus ille…
Pusztaszer felé
Tibiscus partján
Sámson dala
Találkozás
Távolok zenéje
A kis Tisza hídján
Magyar elégia
Alleluja!
Budapest
Öngyilkosok
Átutazóban
Idegen erdőben
Táncdal
Majtény
Jön a vonat…
Idegen ágyon
Az ő szerelmük
Nosztalgia

1907-1909

1907

Florica
Hamlet
Pogány örömök
Salome
Kalazanti Szt. József emlékezete
A nagy temető
Anyóka
Vita somnium breve
Költők
Tavaszvárás
Meunier
Egy ing a szárítón
Dal
A vonat ablakára
A hulló csillagokhoz
Ódon ballada
A csavargó dala
Földanyánk
Muzsika
Humus
Flagellánsok éneke
Szép csöndesen
Pán sípján
Verecke táján
Primitiva
Fátum
Meghalni szépen…
Pogány leány…
Fekete misék
A verseim után
Kossuth-nóta…
A varázsfuvolás
A váradi püspök lánya
Én is meghaltam
Örvény
Képzelt utazások
Új Faeton
A Hymnus
A halotti beszéd
Anch’io
Gályarabok
A földgolyó dala
Aranykor

1908

A csataló
G-dur
A föltámadott
Turris eburnea
Regény
Petőfi-kép
A tékozló fiú
Az utolsó vacsora
Órák zenéje
Válasz Ady Endrének
Testamentom
Pán
Félúton
Nászdal
Szögedi intérieur
Öregek altatója
Pilátus
Ősz
Himnusz egy csonka Vénuszhoz
A Tábor hegyén
Botond apánk Bizancban
Glória
Lázár föltámadása
Ó szent gyerekség…
Távolok üzennek…
Az Iza partján
Maillard kisasszony
Paulus
Szomorú Friss István
Epilógus
Mercutio dala
Éjszakák
Szabad hajók
Dionysos borából
Tristia
Új délibáb
Filológia
Hauser Gáspár
Elssler Fanny cipellője
A nótás kapitánynak
A 13-as ágy
A mi balladánk
A császár Lipcse előtt
Régi szerelmes vers
Atalanta búcsúja
Őszi verőfényben
Mindig…
Noa Noa
Petőfi
Haláltánc ének
Athéne Partenosz
Maja
Valami nagy…
Kurucosan
Valakinek

1909

Öreg hotel…
Halotti beszéd
Tonuzóba sírja felett
Tömörkény Istvánnak
Watteau
Színházi szonett
Szimfónia domesztika
Visszatérés
Áldott végzetem
Bujdosó Balassi
Solveiget hallgatom
A nagy üvegház…
Hősök
Március idusára
Könyvtár
Görög elégia
Gemmák és hermák
Könyvek és könnyek
Egy Duse fej alá…
Még egy bátor kiáltás!
Ady Endrének
Egy régi hajnal
Vigasztalásul
Giorgione
Beato Angelico…
Örök Beatricénk
A régi udvaron…
Nyáréji éberség
Imitatio Christi…
Szentségtörés
Haldokló gallus
Robinson szigetén…
Annára gondolok
Anna
Az utolsó vacsorán
A csönd felé
Szimpozion
Öreg költőnek
Győzelmi elégia
Io Peán!
Október
Anna után
Episztola Dutka Ákosnak
Megölt szerelem sírkövére
Anna minden
A pannóniai légió dala
Vándordal
Jönnek-e még?
A régi hónapos szoba
Szemek
Az égi istenek
Múzsám, kiben hiszek…
Alvás előtt
Megállani…

1910-1911

1910

A kávéházi bánat
Gioconda
Szürkület
A táltos, egy faló
Régi opálos alkonyat
Virginitas
A bús Máramaros
Anonymus
Ovid levele Júliához
Egy csók egy állomáson
Betegszoba
A nagy maszk…
Buddha
Ezek enyémek…
A többi néma csend
Az élet bája…
Sasfiók
Misztikus órák
Annára gondolok
Magamhoz
Az élet szonettje
Színház
Fehér éjszakák
Áldott e bánat…
Piros remény
A hallgatás tornyában
Pillangó kisasszony
Formát keresni…
Versek, rím és remény nélkül
Májusi áhítat
A színész halála
Csöndes panaszok
Lady Godiva
Boccaccio énekel
Csöndes csillagok alatt
Nyár
Szép volt
Megyünk a völgybe…
Egy antik márvány torzójára
Színházi szonett
Öregek az éjben
És lassan mindent…
Most szépül meg…
A nagy élethárfás…
Tiszai csönd
A korán elmenők
Vigília
A szerzetes hóráiból
A híd
Anya
Fehér asztal…
Őszi altató
Tanár úr volnék…
Áldott az este
Egy régi nyárból
Ó asszonyok…
Orgonaszó
Mégis…
Gyászköntös
A torzóm
Karácsonyi óda

1911

Nyárai
Örök visszhang
Úgy szeretem…
Mert későn jöttem…
Alvó erdő
Születésnapom
Ovid tavaszdala
Ha lehullanak a levelek
Elégia
Dicsőség
Ma jött az első…
Kései ragyogás
Önarckép
Lassan búcsúzom…
Hitvallás
Liszt Ferenc emlékezete
Isten kardja…
Az életemet…
Tavaszi táj
Múzsa
A távozó
A munkásnak
A búcsúzás szonettje
Nincs halál…
Nyári magányban
Nincs búcsúzás
Stanza a Tiszánál
Köszönet a nőknek
Kilenc óra
Beszéd régi valómmal
Egy öreg költő írja ezt:
Új verseim elébe
A régi Anna…
A rohateci Máriánál
Magyar sorompó
Babona
Üzenet Szegednek
Idegen lugas árnyán
Mégis oly szép…
Amor
Térzene
A bakter
Feledés
Végtelenség
A végeken, északon

1912-1914

1912

Milyen volt…
Bánk bán
Halálhimnusz
Coronatio
Télutó
Rontás
Falusi állomás
Profán litánia
A reménytelen
Idegen sírok közt
Marie Antoinette
Szerelem volt
Minden…
Menni…
Már azt hiszi…
Bethániában
Szakolcai emlék
Béke
Harmóniák
Gyászpompa
Arany tavasza…
Tavasz-esti dal
Tíz év után
Atyámhoz megyek…
Új szövetség
Isteni líra
Minden rohan…
Emlék
Dal
A kísértő
Annabál
Tanítónő a végeken
Mint régesrégen…
Tiszai tájak
Ködök várában
Hálaadás
Magamhoz, nyárvégi estén
Fátum
Melankólia
Várad
Magyar táj, magyar ecsettel
Pozsony
Nyári sanzon
Halottaim
Örök zene
Napoleon
Messzeségek
Veni!
A végeken
Nénia
Pihenni tért
Jó pásztor
Mily idegenek…
Képek
A harangozó
A bűnös barát
Sonnet consolant

1913

Emőd Tamásnak
Így szólt Michel Angelo:
Idegen sírok közt
Búcsú
Himnusz a holdhoz
Üdvözlet Tömörkénynek
Visszatértem
Odysseus búcsúzik
Falusi éjszaka
A költő szól:
Sírvers
Kalózhajó
Mindenkinek
Mári néném
Egyetlen és kegyetlen…
Glória
Hegedű
Gyászinduló
Azért szeretlek Anna…
Magamról, messziről
Annáról, messziről
Bölcsen és derűsen
Végtelenség verse
Altató
Vidám tudomány
Robogva jön…
Falusi hold
Bujdosó Balassi
Késő vallomás
Homonnai
A bárka révbe indul
A nyári Tiszánál
Ancsa szolgáló
Falusi harang verse
Szép csöndesen
Petőfi Zoltán
Betegszoba
Glória
Shakespeare halála
Trecento
Annának, utolszor
Prológus Eötvös József ünnepére
Isten háta mögött
Innominata

1914

Sebesült munkás a Rókusban
Föltámadás után
Várom őket
Egy halott költőnek
Júlia
Szemek beszéde
Vallomás az életnek
Lobogó
Szeretem az életet…
Az ópiumszívó
Ütközet
Távoli kisváros
Olvadáskor
Arckép
Goethe Weimarban
Gyermektemető
Búcsúk
Csodálatos napok…
Nagyboldogasszony
Új ének István királyhoz
Honvédemlék
Világosért
Magyar ősz
Hunok harca
Reátok gondolok…
Magyar
Vértanúk
Máramarossziget
Véres ősz

1915-1919

1915

Egy képre
Dulcineának
Achilleusz pajzsa
Új anakreoni dal
Az olajfák hegyén
A halott vár legendája
Magyar falu csöndje
Barletta
In memoriam…
Szelíd, szegedi versek
Notre Dame de Lorette
Sebesült
A vérző temető
Anyák
Menetszázad
Kórház előtt
Egy kárpáti falunak
Háborús emlék
Még jönni fog
Csöndes panasz
Prológus
Albumok
A muszka
Pannónia
Emlékeim
Karácsonyi köszöntés

1916

Csipkerózsa
A gondolkodó
Csönd
A rokkant színész
Makói idill
A föltámadott
Az élet zsoldosa
Idegen zsoldos éneke
Testamentum
A repülő dalol
Őrház
Stanzák
Mater Dolorosa
Falusi alkony
Bírálat helyett
Sóhaj
Egyedül
Prológ
Szomorú játék
Izsák sírása
Új stanzák
Koronázás

1917

Júlia
Ének Tompa Mihályhoz
Borús szonettek

1918

Fotografiák
Megint a Tiszánál
Béke
Testvér!
Búcsú
Önarckép 1918
Tömörkény utcáján
Júlia, bús virág
Köszöntő
Gabriele D’Annunzionak
Szerény gőg
Tiziánnak
Thonuzoba
Egy virágért
Vidék
Negyvenhatosok
Lévay József
Balalajka
Köszöntő
Anasztázia
Két gyerek sírjánál
Salve
Magyar nyár 1918
Félegyházán 1918 nyarán
Tudom már…
Zrinyi, a költő
(Prológus a Zrinyi-drámához)
Széchenyi
Ének a toll katonáiról
Rab vagyok…
Régi falusi állomáson
Vértanúink
Gyászinduló
Ó szerelem!
Ó ifjúság!…
Az első szabad ének
Gloria victis!
Obsit
A vidéki magyar színészekhez
Tabódy Zsoltnak
Régi verseim elé
Újvidéki emlék
Dugonics
Betlehemi üzenet a vakoknak

1919

Francia katonának
…Io sono pittore
És mégis…
A mizantróp…
A szemeim
Forel Ágostonnak
Dal
A tücsökre…
Emlékek útján
Szeged
Tegnap, holnap
Testamentum
Tavaszi éj
Húsvétra
Májusi óda
Terzinák
Békét!
Nyárai Antalnak
Szerenád
Szerelem?
Hiába…
Szőke fény
Ki tudja?
Fejfa 1919
Consolatio
Ocskay Kornélnak
Hermia
Nászút
Titkos értelmű rózsa
Tájkép
Gazdag szegénység
A démonhoz
Szép csöndesen
Souvenir
Nászdal
A munkásotthon homlokára
Tápén
Néma válasz
Dózsa feje
Az élő halottak háza
Az én magányom
Költők, barátim…
Juhásznóta
Tovább…
Sírvers
A vén cigánynak…
Búcsú Robin pajtástól
Szeptember aranya
Ballada a császár katonájáról
Ifjúság
Falusi delelő
Gyász
Ének
Betegen
Az októberi forradalomhoz
Önarckép
Louis D’Or
Szegény katona
Egynémelyekről
Őszirózsa
Révület
Boldog halottak
Falusi lakodalom
Vízimalom
Prológus

1920-1923

1920

Emlék
Telefon
A faluvégi ház
Nefelejcs
Pozsony
Máramarossziget
Nagyvárad
Szabadka
Csáktornya
Gergely Sándornak
Nyárai Tóni
Auróra
Sóhaj
Elmenőben
Dedikáció
Ex libris
Mint a banán…
Fekete gyász
Tavasz ez is…
Harmónia
Ez a föld…
Turán után
Április bolondja
Deo Ignoto
Könyvem elé
A titok
Meseváros
A békekötésre
Elégia
Tisza szögén
Haláltánc ének
Egy tatár költőnek
Almássy Endrének!
Carmen
A munka
Hegedűszó
Henny Porten
A csillagok szerelme
Fiatal színésznő …
Örök búcsú
Ó Ember!
Nóta
Dicsőség
Anakreoni dal
November
Ének Arany Jánosról
Rorate
Fejfámra…
Még egy nefelejcset…
Beethovenhez
A moziban
Örök harc
Gazdag szegénység

1921

Étsy Emíliának
Morus Tamás
Apámra gondolok
Esők után
A márciusi láz
Hiszek
(A magyar múltnak…)
Baross Gábor emlékezete
Mindenkiért
Adyra gondolok
Tamás Annának
Berzsenyi
Középkor
A “győzteseknek”
Jól van így
Szikratávirat
Móra Ferencnek
Ének Kupa vezérről
Epilógus
Flaubert emlékének
Marcus Aurelius
Két élő halott
Regös az udvarban
Magyar áfium
Tömörkény asztalánál
Bartók Bélának
Ars longa

1922

Ch. Baudelaire
Nefelejcs Kiss József sírjára
Stanzák az ifjúságról
Az ivó
Fohászkodás
Új Kőmíves Kelemen
Nosztalgia
A szent szarvas
Ancsa él
Koessler Jánosnak
Gulácsy Lajosnak
Madách Sztregován
Gyónás
Halottaink
Petőfi-centenárium
Hannele költőjének
Per omnia saecula…
Krisztus a vargával
Ének a víg barátról
Petőfi szellemének

1923

Dúdolgatok
Ady-mécses
Negyven évvel
A régi víz felett
Az Isten malmai
A szegedi boszorkányok
Emese álma
Magyar mezítlábas
Prológus
Lámpások
A gyászmagyarok
A tápai Krisztus
Testamentom
Önarckép, 1923
Angelus
A költő
Imádság
Az utolsó magyar
Kérdések
Július 31
A várta
Temetők
Én Istenem
Alkony a Tisza hídján
Óda Germániához
Szerelem
Ének Kőrösi Csomáról
Árvaságom
A Tiszánál
Képzelt utazás Váradon
Epitáfium
Őszi stanzák
Annának
Szigeti emlék
Új vallomás
Tápai lagzi
Betlehem
Terzinák
Szabadkai emlék
Japán módra
Akarat

1924-1925

1924

Vízkeresztre
Tutajok a Tiszán…
Finikének
Lázár az égben
Magyar tél
Mit akartam?
Tavaszvárás
Gandhi
Japánosan
Öreg színész
48 március 15.
(Bordó cipellő…)
Emlék
A szeri pusztán
Somlay Arthurnak
Szent Sebestyén
Fanyar tavasz
A jubiláns
Japán módon
Régi operett
Önarckép
Mézeskalács
Lord Byronhoz
Rabság
Május
A színpad délután
Erdélyi ibolyák
Prológus
Kísértetek
Új kurucnóta
Esti fények
Hajnalban a naphoz
Japáni módon
Pécs
Károlyi Lajoshoz
A rab titán
Arany Jánoshoz
Budapest
Csendélet
Kossuth-szobor
Régi költő
Medievo
Szakállszárító
Az ideál
Alföldi utca
Kései bölcsesség
A föltámadt Lázár
Jó volna…
Stanza
Budapesti béke
Magyar idill
Ringlispil
Péchy Erzsinek
Munkások a hídon
Prológus szól:
Szonettek Finikének
Vojtina új ars poétikája a fiatal költőkhöz
Halálos ének
A távozó
Vörösmarty
A fekete Mária
Credo
Október
Beteg kutya
Heródes
Honvágy
A nábob és a költő
Borok
Tűnődés
Ádám halála
Tájkép
A dóm zenéje
Egy kriptára
Csokonai szobránál
A kísértő
Betlehemes ének
Karácsonyi ének

1925

Japánosan
Dicsőség Adynak
A fekete bika
Téli éjszakákon
Ámen
Copernicus
Szonett
Magyarok Pesten
Emlék
A régi kispap
Darvadozás
Macskazugban
Arany nyomában
Ének Jókairól
Ember, állat
(Meghalt a nap)
Ha kiderül az alkony
Temetők mellett
Azt álmodtam…
Én költő vagyok
Az örök ballada
Megint tavasz…
Rudnay Gyulának
Vérmező
Kísértetek
Köszönöm…
Hódolat Jókainak
Sorsom
Dózsa után
Az örök szőnyeg
Melankólia
Felhők
Zsolozsma
A nagy siralomházban
A dezentor
Krúdy Gyulának
Mese
Medgyaszay Vilmának hódolattal
Az elköltözött
Egy világhíresnek
Imádság a gyűlölködőkért
Életérzés
Oroszlámos táján
Szegedi temetőben
Az alsóvárosi temetőben
Forradalmi naptár
Magyar palánta
A panorámás
Vásárhelyi sétatéren
Vidék
Idézzük őt
Magyar vidéki lélek
Erdély özvegye
A gyermeket, ha alszik…
Ballada a hét tengerészről
Az öregségről
Arany estéje
Vojtina új levele öccséhez a drámaírásról
Az ismeretlenhez
Szent Ilona
Móricz Zsigmondnak
Dugonics oszlopánál
Velazquez halála
Vallomás
A dolgozókhoz
Virágos barikádon
Mély az élet
Néhanapján
Dús őszi nap…
Mortui…
Matuzsálem
A halálhoz
Emberi hitvallás

1926-1934

1926

Immortel
Katona József sírján
Nefelejcs
Magyar János a bakon
Görög prológ
Koncert
Nyugasztaló
A szentesi határban
Megint japánosan
Férfiat énekelek…
Martinovicsék
Az ismeretlen katona
Egy ház
Tápai nóta
Esti dal
Isten kezében
Anna örök
Mindig velem
Haladék
1926. július 31.
A koldusnak
Ne bántsátok a lombokat
Tehenek
Új dalok japán módra
Látjátok, feleim
Újabb dalok japán módra
Este az alföldön
Vidéki rejtekben
Élet
Isten lámpásai
Az időnek

1927

Soha…
Halott társak üdvözlése
Forgácsillat
Kaisergruft
Cigánynők
Ballada
Óda Beethovenhez, magyar változatokkal
A szabad jövő lovagjai
Kútba néztünk
Josephus szobránál
Avató vers
Megint japánosan
Kő a kövön
Még maradok!
Himnusz a mulandósághoz
Őszelő
Vidéki napraforgó
Unalom
A ceglédi parkban
Adyra gondolok
Ady Endre köszöntése

1928

Galilei
Japánosan
Tavasz előtt
K. L.
Herczeg Vilmosnak
(Japános vers a gyermekről)
Szonett Szegedhez
Epitaphium
Május ünnepe
Köszöntő
(Rákosi Jenőnek)
A szegedi boszorkányok
Mindörökkön
Havi boldogasszony
Endre Bélának sírjára
A rossz leány
Gyorsírás
Szent szegénység
Falu
Torozás
Babits Mihálynak
Fekete Ipolynak
Dankó Pistának
Addig is…
Temető
Alföldi művészet
A színésznő
Betlehem

1929

Búcsúfia
Néha éjjel
Jubileum
A szépség betege
A nagy víz emlékére
Mint a hajótörött
Hangtalanul
Az utolsó
De profundis
Jegenye lelkem
Az elborult magyar
Szakolca
Magyar költészet epigrammokban
A Tiszához
Jó szó
Búcsú
Kilényinek, a kedves titkárnak
Móra Ferencnek, a jubileumára
Utolsó vers
Epitáfium
Mily messze vagytok…
Még valamit…
Élő halottak
Baudelaire halála
Néma jajszó
Utolsó imádság
Gyerekkori arcképem
Szimpozion
Névjegy

1930

A bukott angyalok
Sétapálcám
Melankólia
Tóth Árpád sírjánál
Elégia
A rém
Gerhart Hauptmannhoz

1931

Calasantius

1932

Hamu
A költőnek

1933

Egy kedves vigasztalónak
Önarckép
Panasz

1934

Egy hangszer voltam…
Móra Ferencnek
Temetés
Béke
Váci szeptember 1899
Nietzsche
Zászlók
Mikes
Ifjúság
A bölcs
Kazinczy
Mint az alvajáró
Venit summa dies…
A jövő vetése
Októberi éj
Szavak
Augustus
Sors
A szobor
Michelangelo
Régi nyári éj
Zsolozsma
Gyermektemető
Harangjáték
És mégis…
Zene
Remeteség
Emlék
Fák
Ének Bukosza Tanács Ignácról
Élet

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Bajza József: Az apáca

József Attila: Spleen