in

Paradigma szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

Paradigma szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent!

Nézetek, fogalmak rendszere, egy szakterületen, tudományon belüli általánosan elfogadott nézetek (fogalmak, szakkifejezések) összessége, amelyek egy korszakra, időszakra jellemzők és kijelölik a szakterület, tudomány határait, alkalmazandó módszereit, sikeresnek tekintett megoldásait.

Közös gondolkodásmód, közös értékek összessége, amelyek alapján egy csoportban vagy magában a társadalomban egy dologról vélekedünk, illetve az ehhez kapcsolódó módszerek szerint cselekszünk. Ezt a csoport (a társadalom) tagjai mind elfogadják és így közös mércéjükké válik.

Egymással felcserélhető elemek sorozata, mert azok egymással egyenértékűek bizonyos szempont szerint, így egymásnak megfelelnek.

NyelvészetRagozási minta, egy szó mintául szolgáló toldalékolt alakjai.

A paradigma egy olyan elmélet, szemléletmód vagy gondolkodásmód, amely egy adott tudományterületen, tudományágban vagy társadalmi csoportban általánosan elfogadott. A paradigma meghatározza, hogy az adott területen hogyan értelmezik a világot, és hogyan végeznek kutatást.

A paradigma szó a görög „paradeigma” szóból származik, ami „példa” vagy „minta” jelentéssel bír.

A paradigmák idővel változhatnak, ha új bizonyítékok vagy elméletek jönnek létre, amelyek megkérdőjelezik a korábbi paradigmát. Ilyenkor tudományos forradalomról beszélünk.

Példák paradigmákra:

  • A heliocentrikus világkép a geocentrikus világkép leváltása a 16. században.
  • A kvantummechanika felfedezése a klasszikus fizika paradigmájának megkérdőjelezése a 20. század elején.
  • Az evolúciós elmélet elfogadása a 19. században.

A paradigma szót a mindennapi életben is használjuk, amikor egy adott helyzetben vagy probléma megoldásához egy meghatározott megközelítést vagy módszert alkalmazunk. Például egy vállalat stratégiai paradigmaváltásáról akkor beszélünk, ha a vállalat alapvető szemléletmódját vagy gondolkodásmódját változtatja meg.

A paradigma egy összetett fogalom, amely sokféleképpen értelmezhető. A lényeg azonban ugyanaz: a paradigma egy olyan elmélet, szemléletmód vagy gondolkodásmód, amely meghatározza, hogy egy adott területen hogyan értelmezik a világot, és hogyan végeznek kutatást.

Ez a cikk Paradigma szó jelentése – Mutatjuk, hogy mit is jelent! először a Kvízmester.com. oldalunkon jelent meg.

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Karácsonyi versek ovisoknak – Itt találod a verseket!

Haagen Imre – Tóth Árpád – Jó éjszakát!