in

Sokak szerint ez Gárdonyi Géza legszebb verse

Sokak szerint ez Gárdonyi Géza legszebb verse – íme a csodás költemény.

Gárdonyi Géza, bár inkább regényeivel, mint “Egri csillagokkal” lett világhírű, nem volt idegen a költészet világától sem. Ahogyan prózájában, úgy verseiben is az emberi érzelmek és a történelem összefonódását tárta elénk.

Ebben a gazdag lírai örökségben is akadnak olyan költemények, amelyek kiemelkednek.

És bár sokan vitatkoznak rajta, hogy melyiket tekinthetjük a legkiemelkedőbbnek, sokak szerint van egy, ami kétségkívül Gárdonyi legszebb versének számít.

Gárdonyi Géza: Este

A nap feküdni készült a szőlőhegy mögött:
égő-vörös fátyol-ingébe öltözött.
Május volt. Kéklett az orgonafák lombja.
Sárga cserebogár keringőzött dongva.

És mi a kis padon az eperfa alatt
virágot kötöttünk, holmi pitypangokat.
A nap lassan beledűlt szép selyemágyába:
violaszín szárnyon jött az est nyomába.

Homlokán egy gyémánt ragyogott remegve: –
fényes réz-sarlóját magasra emelte:
s lenn és fenn árnyékot terített árnyékra,
mígnem övé lett a föld minden tájéka.

Vilma a szép esti csillagom merengett.
És szólt: Mondja, mi az? Laknak-e ott lelkek?
Az éjjel erről a csillagról álmodtam…
Ha egyszer meghalunk, megállunk-e ottan?

És látom-e még magát, ha én megyek elébb?
Ezt mondva, vállamra hajtotta fejét.
Harangoztak. Aztán csönd lett a világon.
Álomszellő lengett át minden fűszálon.

Nem hallatszott más, csak a fák susogása:
s egy-egy cserebogár édes-bús dongása.

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Egy költemény, ami sokak szerint a legszebb Juhász Gyula alkotás

Egy költemény, ami sokak szerint a legszebb Ady Endre alkotás