Szabó Lőrinc – Rossz férj panasza

Jöjjön Szabó Lőrinc – Rossz férj panasza verse.

Elég! Elég már ez a sok panasz,
ott kint a harc, itt a könny és a dac,
hat ember eszi a kenyeremet,
minden áldott nap átkos ütközet,
háromszázhatvanöt átok az év,
tizenöt éve dolgozom… Elég!

Mit tudjátok ti, mit kínlódom én?
S mit minden férfi? Mit minden szegény?
S hogy mi az élet és mi a család,
s mi a kitartás annyi éven át?!…
Itthon is tőr lesse a hátamat?…
Be gonoszok vagytok, be szamarak!

Be szamarak vagytok, kedveseim,
hogy így üldöztök azzal a kicsiny
igazatokkal, ami van talán!…
Rossz ember vagyok?… Csak rossz? Igazán?
Rossz férj, mert úgy élek, ahogy tudok?
hát nem látjátok, hogy hová jutok?

Hát nekem, nekem kell elmondani,
hogy mindenért megfizet valaki
s hogy mit fizetek helyettetek és
hogy szíjat hasít hátamból a pénz
s minden bűnnél gyilkosabb gyötrelem,

hogy bíróként fordultok ellenem?
Akármi vagyok, egyéb is vagyok,
nézzétek azt! Amit nektek adok!
Hogy szívem talpalja cipőtöket,
s rab vagyok, hogy szabadok legyetek
s hogy ami jut, ami van, ami kell,
életemből mit vesz cserébe el.

Megváltó a gazember is, aki
másokért dolgozik… Vád szavai,
némuljatok! Asszony, elég a gyász,
segítség légy, ne lelkifurdalás!
Vád, könny, kín? Óh, ti önző igazak,
be gyerekek vagytok, be szamarak!

Köszönjük, hogy elolvastad Szabó Lőrinc – Rossz férj panasza költeményét.

Mi a véleményed Szabó Lőrinc – Rossz férj panasza írásáról?

Írd meg kommentbe!

Szabó Lőrinc a vers keletkezéséről
Vers és valóság

Az Estnek egy karácsonyi számában jelent meg.

Óriási feltűnést keltett. „No, maga szép ünnepi ajándékkal lepte meg a feleségét!” – mondta Salusinszky Imre főszerkesztő. 2 Én csak ekkor döbbentem rá, hogy ez a vers valami különleges fokán van a brutális őszinteségnek. A kiváltó mozzanatra nem emlékszem, különben sem a pillanat, hanem a 15 évi házassági tapasztalat volt az igazi ihlető. 3 Továbbá az, hogy akkor már egyszer-másszor a Kisklára is gyermekes módon, de ellenem és az anyja mellett foglalt állást: innen a polemizáló többes szám használata. Én kitűnőnek tartom persze az egészet, de azon belül is több részletét, így az első strófában jelentkező fokozást. A vers a Semmiért Egészennél igazságosabb mű. Horvát Henrik német fordításában látta dr. Carl Rothe barátom. 4 Nem tudom felejteni megdöbbent elragadtatását.

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

József Attila: Ördög farába

Petőfi Sándor: Szobámban