Ajánljuk:

 • in

  Vörösmarty Mihály: Ábránd

  Jöjjön Vörösmarty Mihály: Ábránd verse. Szerelmedért Feldúlnám eszemet És annak minden gondolatját, S képzelmim édes tartományát; Eltépném lelkemet Szerelmedért. Szerelmedért Fa lennék bérc fején, Felölteném zöld lombozatját, Eltűrném villám s vész haragját, S meghalnék minden év telén Szerelmedért. Szerelmedért Lennék bérc-nyomta kő, Ott égnék földalatti lánggal, Kihalhatatlan fájdalommal, És némán szenvedő, Szerelmedért. Szerelmedért Eltépett lelkemet […] Olvass tovább

 • Jöjjön Vörösmarty Mihály - Laurához verse.
  in

  Vörösmarty Mihály – Laurához

  Jöjjön Vörösmarty Mihály – Laurához verse. Rád nézek, mert szeretlek, Rád nézek, mert gyülölsz; Míg bájaid veszélyes Dacával meg nem ölsz. Rád nézek, mert gyönyört ád Szemlélnem arcodat; Rád nézek, mert öröm lesz Meghalnom általad. Rád nézek, mert talán még, Egy kisded percre bár, Gyülölség és szerelmünk Cserében visszajár. Még akkor érzenéd csak Mi a […] Olvass tovább

 • in

  Vörösmarty Mihály: Késő vágy

  Jöjjön Vörösmarty Mihály: Késő vágy költeménye.. Túl ifjuságomon, Túl égő vágyimon, Melyeknek mostohán Keserv nyilt nyomdokán; Túl a reményeken, Melyekre hidegen Éjszínű szemfedőt Csalódás ujja szőtt; Túl a szív életén Nyugottan éldelém, Mit sors s az ész adott, Az őszi szép napot. De hogy megláttalak, Szép napvilágomat, Kivántam újolag Már eltünt koromat; Kivántam mind, amit […] Olvass tovább

 • Vörösmarty Mihály: Sok baj

  Jöjjön Vörösmarty Mihály: Sok baj verse. Mi lelt engem, én nem tudom, Hej nagyon sok az én bajom: Szeretni kell a rózsámat, Tőle csókoltatni számat. Karcsu testét átkarolnom, Ölelését elfogadnom, Nézni rá s őt hagyni nézni És szemétől el nem égni! Van-e ily baj a világon, Mint az én nagy boldogságom? Félek, félek, hogy mulandó, Mint […] Olvass tovább

 • Vörösmarty Mihály: Tűz és viz

  Jöjjön Vörösmarty Mihály Tűz és viz verse. Egy tűz van csak erős, és egy víz árja hatalmas, Mely sziveket gyújt, mely szívbeli lángokat olt: Mindkettőt szemeidbe, o némber! az istenek adták: Mennyei szikra amaz, mennyei harmat emez. Köszönjük, hogy elolvastad Vörösmarty Mihály: Tűz és viz című költeményét. Mi a véleményed Vörösmarty Mihály: Tűz és viz írásáról? […] Olvass tovább

 • Vörösmarty Mihály: A szeretők

  Jöjjön Vörösmarty Mihály: A szeretők verse. Álmodom én, nem aluszom, Gyönyörűség minden gondom, Rózsám keze fejem alja, Szíve szívem nyúgodalma. Micsoda fény az a csillag? Talán a hajnali csillag, Szeretőket összehozó, Szeretőket elválasztó. Kelj fel, rózsám, ne alugyál A szép hajnali csillagnál, Majd ha feljön esthajnalra, Jőj el vigasztalásomra. Köszönjük, hogy elolvastad Vörösmarty Mihály: A szeretők […] Olvass tovább

 • Vörösmarty Mihály: A klastrom

  Jöjjön Vörösmarty Mihály: A klastrom verse. Zár-lakot óhajtál? a lány szive zár-lak; apácák Benne az érzelmek s szűz fejedelmök erény. Ódd e szent sereget, s rejtsd hűn kebeledbe, mig eljő, Akinek oltárát tisztelik, – a szerelem Köszönjük, hogy elolvastad Vörösmarty Mihály: A klastrom című költeményét. Mi a véleményed Vörösmarty Mihály: A klastrom írásáról? Írd meg […] Olvass tovább

 • in

  Vörösmarty Mihály: Ki a hamis?

  Jöjjön Vörösmarty Mihály: Ki a hamis? verse. A sok leány között Egy kettő ha van is, Hazudtatok nekem, Hogy a lány mind hamis. Ím e kis barna hölgy Könnyű, mint a madár, Ne higye senki is Azért, hogy csapodár. Őszinte, jószivű, Szemében lelke ég: Ily szép világitást Aligha láttam még. S ha néha rám tekint – […] Olvass tovább

 • in

  Vörösmarty Mihály: A szerelemhez

  Jöjjön Vörösmarty Mihály: A szerelemhez. Még egyszer, szerelem! Érezzem lángodat, Még egyszer édesen Gyötrő hatalmadat. Add vissza búmnak, ah, Lyánykám hajfodrait, Csábító két szemét, Mosolygó ajkait. Hagyj andalogni még A rózsás arcokon, A tőlem elragadt Oly égi bájakon; Hogy majd ha száll a nap S a csendes este jő, A hold sugárinál Derengvén a mező, Epedve […] Olvass tovább

 • in

  Vörösmarty Mihály: A szerelmes

  Jöjjön Vörösmarty Mihály: A szerelmes verse. Hasztalan van olvasásom, Nyugtot nem lelek; Munkátlan toll áll előttem S puszta levelek. Minden szónak kezdetében Szép neved ragyog; Ott van minden kis vonásnál S rám felmosolyog. Zaj, tolongás nem segíthet: Képed benne van; A magány sem: képed ott is Üldöz úntalan. Ah nem tudlak elkerűlni, Mert szivemben vagy; […] Olvass tovább