in

Thaly Kálmán – Esztergom megvétele

Jöjjön Thaly Kálmán – Esztergom megvétele verse.

Sebes viz a Garam, siet a Dunába,
Kurucok tábora éppen ott megszálla.

Rákóczi tábort üt a Garam-torokban,
Perzsia-szőnyegen pihen szép sátorában.

Perzsia-szőnyegen, fényes tigrisbőrön…
Sátor előtt állnak palotások bővön.

Verik a rézdobot, fújják a trombitát,
A sok nyalka kuruc űli a paripát.

Rákóczi tábora torpan a síkságon:
Rákóczi sátora dombon áll magában.

Friss, kerek dombon áll tenapi nap olta:
Nemcsak az a sátor, a domb is csak azolta!

Jó kuruc vitézek csak tegnap dombolták.
A földjét kezekben süvegben hordották.

Urunknak sátora magas helyen legyen.
Szép tábora fölött végig tekinthessen!

Aranyos zászlója lobogjon magasra!
Messzéről mindenki mindjárt megláthassa!

Süveggel hordották, a dombot úgy rakták,
Rákóczi patyolat-sátorát rávonták.

Nagy Rákóczi jár az gyönyörű mezőben,
Rettenetes kardja villog a kezében.

Kardjával fölmutat Esztergom várára,
Vár tornyán lobogó császár zászlajára.

Mire a fényes nap háromszor felsütne,
Hejh, magyar lobogó lesz oda feltűzve!

Szóljatok álgyuim, szörnyen ropogjatok,
Dunának két partja rengjen alattatok!

Hejh! s megbődülének Rákóczi álgyui,
Hejh! S megrendülének Esztergom tornyai.

Amott az vár alatt törik már a falat:
Vég-Esztergom vára, jobb lesz, add meg magad!

Odafent az tokos csak elhivé magát.
Nem adja a várat, berdót igen kajált.

Éjten-éjjel, mikor a lövés elhallgat:
Fényes tigrisbőrén Rákóczi nem nyughat.

Készíti híveit, híres vitézeit:
Fodor és Révay hajdú-ezereit.

Az palotás-ezret, az Esze Tamásét,
Csajági Jánosét, Lócziét, sok másét.

Éjten-éjjel egyszer az álgyu hármat szól:
Hát az a sok kuruc az várra csakúgy nyomúl.

Tüzes garanáttul világos az éjjel,
Hajh! sok anya fia borúl ott bé vérrel!

Hasad a szép hajnal, piros az hegyoldal…
Esztergom várába Rákóczi felnyargal.

Esztergom utcáin szikrát hány patkója,
Esztergom bástyáin lobog az zászlója.

Mikor Esztergomban örömet lőttenek,
Ez versek kevesség azután költenek.

Ha kérded: ki írta? – egy igaz magyar fi,
Igaz örömében – elhigyje akarki.

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Arany János legértékesebb alkotása 

Szacsvay László verset mond – Kosztolányi Dezső: Ilona