in

A 10 legnépszerűbb Petőfi Sándor vers

A 10 legnépszerűbb Petőfi Sándor vers

Mutatjuk a meglepetesvers.hu adatai alapján a legnépszerűbb Petőfi Sándor versek listáját.

Petőfi Sándor, a magyar irodalom kiemelkedő alakja, nemcsak hazájában, hanem világszerte elismert költő és forradalmár volt. Élete rövid volt, de alkotásai és szellemisége örökre megmaradt az emberiség szívében és emlékezetében. A költészet egyik legnagyobb alakja és a romantikus irodalom kiváló képviselője, Petőfi verseiben az érzelmek mélysége, a szenvedély és a szabadság szeretete tükröződik.

Ebben a cikkben Petőfi Sándor legnépszerűbb verseire fókuszálunk, melyek a magyar irodalom meghatározó alkotásai közé tartoznak. Ezek az alkotások nemcsak költészeti kincsek, hanem egy egész nemzet érzéseit és gondolatait hordozzák magukban. Petőfi versei olyan mélyrehatóan hatnak az olvasóra, hogy azok az érzelmek, amelyeket megjelenítenek, örökre belevésődnek az ember lelkébe.

Petőfi Sándor költészete a magyar történelem és kultúra jelképe, és a versei által kifejezett érzések univerzálissá válnak minden ember számára. Szenvedélyes szerelmi vallomásoktól az emberi szabadság hősi harcának leírásáig, Petőfi versei megragadják az olvasót és emlékezetük soha nem múlik el.

Válogatásunkban megtalálható tíz olyan verse, melyek megtestesítik Petőfi Sándor költészetének sokszínűségét és mélységét. Ezek a versek nemcsak a magyar irodalom klasszikusai, hanem a szívünkbe zárt üzenetek, amelyek az évek múlásával is időtlen maradnak.

Tarts velünk ebben az irodalmi utazásban, ahol megismerhetjük Petőfi Sándor szavainak örökségét. Fedezzük fel együtt a magyar irodalom legnagyobb alakjának legkedveltebb verseit, és lássuk, hogyan képesek ezek az alkotások életre kelteni az érzelmeket és az emberi szenvedélyeket.

Engedjük, hogy Petőfi Sándor szavai által ihletett versek megérintsenek és inspiráljanak bennünket, miközben megértjük az emberi érzelmek erejét és a költészet művészi varázsát. Legyünk részesei ennek a mélyen megindító és kulturálisan jelentős utazásnak, ahol Petőfi versei örök érvényűek és örökké élnek az olvasók szívében!

Íme a legkedveltebb Petőfi Sándor versek oldalunkon.

Petőfi Sándor: Sohasem volt az szerelmes

Sohasem volt az szerelmes, aki
Mondja, hogy rabság a szerelem.
Szárnyat ád ő, és nem rabbilincset,
Szárnyat ád ő… azt adott nekem.

S a madárnak nincsen olyan szárnya,
Mint minőt a szerelem növeszt.
El sem kezdem oly parányisággal,
Mint a föld, hogy átröpüljem ezt.

Szállok én az angyalok kertébe,
Föl az égre, pillantás alatt,
S koszorúba fűzöm ott e kertnek
Lángrózsáit, a csillagokat.

Majd ez égi fény borít el, majd az
Alvilágnak éjszakája föd…
Szállok és egy pillanatban látok
Istent s mennyet, poklot s ördögöt.

Nincsen itt tér, nincsen itt időköz,
Hogyha szárnyam fölkerekedik;
A világnak megteremtésétől
Szállok a végső itéletig.

S így ha mennyet és poklot bejárok:
A pokolban ami gyötrelem
És a mennyben ami üdvesség van,
Egy percben mindazt átérezem.

Petőfi Sándor: Téli világ

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A napszámos, napszámosné
Tuskót fürészel és hasít;
Daróc pólyában gyermekök
A szélvésszel versenyt visít.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az őrhelyen,
És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

A hosszulábu drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtől folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Barangol a vándorszinész
Egy falutól a másikig;
Meleg ruhája nincs ugyan,
De mindazáltal éhezik.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Hirdetés

Hát a cigány?… vacog foga
A rongyos sátorok alatt;
Kopogtat a szél és bemegy,
Bár a cigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fuj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.

Petőfi Sándor: A magyar nemzet

Járjatok be minden földet,
Melyet isten megteremtett,
S nem akadtok bizonyára
A magyar nemzet párjára.
Vajon mit kell véle tenni:
Szánni kell-e vagy megvetni? –
Ha a föld isten kalapja,
Hazánk a bokréta rajta!
Oly szép ország, oly virító,
Szemet-lelket andalító,
És oly gazdag! …aranysárgán
Ringatózik rónaságán
A kalászok óceánja;
S hegyeiben mennyi bánya!
És ezekben annyi kincs van,
Mennyit nem látsz álmaidban.
S ilyen áldások dacára
Ez a nemzet mégis árva,
Mégis rongyos, mégis éhes,
Közel áll az elveszéshez.
S szellemének országában
Hány rejtett gyöngy és gyémánt van!
S mindezek maradnak ott lenn,
Vagy ha épen a véletlen
Föl találja hozni őket,
Porban, sárban érnek véget,
Vagy az ínség zivatarja
Őket messze elsodorja,
Messze tőlünk a világba,
Idegen nép kincstárába,
És ha ott ragyogni látjuk,
Szánk-szemünket rájok tátjuk,
S ál dicsőséggel lakunk jól,
Hogy ez innen van honunkból.
Ez hát nemes büszkeségünk,
Melyről annyiszor mesélünk?
Azzal dicsekedni váltig,
Ami szégyenünkre válik! …
Csak a magyar büszkeséget,
Csak ezt ne emlegessétek!
Ezer éve, hogy e nemzet
Itt magának hazát szerzett,
És ha jőne most halála,
A jövendő mit találna,
Mi neki arról beszélne,
Hogy itt hajdan magyar éle?
S a világtörténet könyve?
Ott sem lennénk följegyezve!
És ha lennénk, jaj minékünk,
Ezt olvasnák csak felőlünk:
“Élt egy nép a Tisza táján,
Századokig, lomhán, gyáván.” –
Oh hazám, mikor fogsz ismét
Tenni egy sugárt, egy kis fényt
Megrozsdásodott nevedre?
Mikor ébredsz önérzetre?

 

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Sokak szerint ez Reményik Sándor legszebb verse

Versek születésnapra