in

Meghitt pünkösdi versek

Gyönyörű verssoroknak lehetünk a tanúi pünkösd felé közeledve. E szent ünnepet festői és magasztos alkotásokkal írták le a szerzők. Olvasd el szeretteid körében, és rögtön ki tudod zárni a rohanó világot, és erre a különleges időszakra koncentrálhatsz.

Piován Győző: Pünkösd

Ma is hirdetik az Igét
a pünkösdi tüzes nyelvek,
hogy részesei lehessünk
a mennyei szeretetnek.

Lelkesedő, erős hittel
ma is járják a világot,
– égi kincset hintve szerte, –
a hűséges tanítványok.

Ne csüggedj el, gyönge ember,
ha sújt nyomorúság, bánat,
az erősítő Szentlelket
Krisztus adta a világnak!

Azért küldötte az Atya,
hogy vigaszul melléd álljon,
s az ég felé vivő úton
győzhess minden akadályon.

A Szentlélek erejével
új édenkert nyílik itten;
de hit nélkül boldog élet
sem itt, sem odaát nincsen.

Az Atyánál úgy kaphatunk
örök üdvöt, égi helyet, –
ha szívünkbe zárjuk, amit
hirdetnek a tüzes nyelvek!

Füle Lajos: Lobogj, lobogj!

Lobogj, lobogj pünkösdi LÉLEK,
Lángja minden szent szenvedélynek!
Égesd ki a bűnt életünkből,
s lelkünk is Veled repül föl.

Somogyi Imre: Jöjj el, Szentlélek!

Fájó emberszívbe, mint gyógyító balzsam,
Lázongó lélekbe, mint hódító dallam,
Zokogó sírásra, mint öröm harangja,
Életnek, tavasznak hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Gyenge női szívbe, mint az erő lángja,
Kereső lélekbe, mint lobogó fáklya,
Kedvesség és jóság langyos fuvalmával,
A szelíd Megváltó gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének,
Ártatlan lélekbe, mint a vidám élet,
Ezüstkacagással, angyalseregekkel,
Atyai mosollyal, igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!

Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája,
– Békesség, boldogság borulván így rája, –
Magas palotáknak fényes nagytermébe,
Kicsi házikóknak virágos csendjébe
Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez, mint a remény napja,
Éhező árvákhoz, mint az árvák atyja,
Könnyek törlésére, orvosság-adásra,
Testvéri szent csókra és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Bűnnek tengerében hánykódó habokra,
Minden nemzetekre, kicsikre-nagyokra,
Hitnek sugarával, Jézus szerelmével,
Az örök Atyának örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!

Losonczi Léna: Pünkösdi zsoltár

Dicsőség néked mennyei Tűz!

Mint sebesen zúgó szélnek zendülése,
általad lett élő hitnek épülése.

Betöltéd a házat akkor lánggal, fénnyel,
tanítványok előtt kettős tüzesnyelvvel.

E zúgásra sok nép összezavarodott,
mert saját nyelvükön hallják a szózatot.

Megdöbbenten néznek, és tanácstalanok.
A Szentlélek erőt, bátorságot adott.

És előállt Péter a tizenegy élén,
hirdetni ott Krisztust, bizonyságot tévén.

Dicső Pünkösdi Fény! Tűz! Erő! Szentlélek!
Mennyei ajándék, Rád várnak a szívek.

Jöjj most drága Áldás, áldott szent Akarás,
gyúljon lángra tőled sok alvó hit-parázs!

Nyíljon meg az ajkunk élő bizonyságra,
zendüljön az ének ujjongó zsoltára!

Jöjj Szentlélek tüze, töltsd be életünket,
hogy megtapasztaljuk igaz Pünkösdünket!

Pünkösdi Fény! Ragyogj most a mi szívünkben,
s hisszük, hogy velünk van Szentlélekben Isten.

Kárász Izabella: Igazi pünkösd

Csak úgy lehet igazán
pünkösd itten,
ha mindenben mindenünk
lett az Isten…

Ha nem lehet, nem tudunk
élni másképp,
csak pünkösd szent hatalmas
Krisztusáért.

Ezért indít pünkösd ma
engem térdre,
hogy élhessek pünkösdben,
de csak Véle…

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Juhász Ferenc: A sejtelem harangjai

Kedves szülinapi versek gyermekeink részére

Kedves szülinapi versek gyermekeink részére