in

Pilinszky János: Szög és olaj

Pilinszky János: Szög és olaj kötet 1982-ben jelent meg.

A kötet, amely a Vigilia Könyvek sorozatában, Jelenits István gondozásában látott napvilágot, az 1958 és 1981 között, elsősorban az Új Ember katolikus hetilapban, a Vigilia, az Élet és Irodalom, a Kortárs, az Új Tükör és a Nők Lapja c. újságokban, valamint katalógusokban és egyéb könyvkiadványokban megjelent prózai Pilinszky-szövegek közül válogat.

A könyv a szerző írásait keletkezésük sorrendjében közli, mert mint a kötet szerkesztője megjegyzi, „az olvasó akkor igazodik el legjobban közöttük, ha naplóként olvassa őket, s egy költői figyelem történetét igyekszik nyomon követni bennük.” S mindennek az alapja, hogy a szerkesztő a verses lírai életmű és a prózai hagyaték között szoros összefüggést lát, ami túlmutat a verses és a prózai elmélkedő szövegkorpusz motívumainak egyezésén: „ennek a »publicisztikának« megvan a maga sajátos »mezítelenségi foka«, vallomásértéke majdnem úgy, mint egy költői naplónak. Másfelől a cikkek olvasója sem feledkezhet meg arról, hogy egy lírikus írásait olvassa. Erre elsősorban nem a költői nyelv szépsége, pontossága emlékezteti, hanem ami annál még fontosabb, az írások lírai hitele” (Jelenits).

„Pilinszky prózában olyan, mint versben ” – állítja egy másik méltatója. (Persze a műfaji és műnemi különbségek tudatában.) Prózája eszerint felfogható úgy is, mint költészetének vázlatkönyve. Cikkei, esszéi, az irodalom és az élet alapkérdéseit összekötő problematikáját elemző jegyzetei, »lírikus naplói«: lírája festékanyagának tubusai” (Domokos).

Még info – Pilinszky János: Szög és olaj

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Pilinszky János – Kalandozás a tükörben

Wass Albert: Valahol messze susognak a lombok