in

Sokak szerint ez Berzsenyi Dániel legszebb verse

Sokak szerint ez Berzsenyi Dániel legszebb verse – íme a csodálatos költemény.

Berzsenyi Dániel neve összeforrt a magyar költészet nagyjainak sorával. Művei generációk számára lettek útmutatók, melyek a lelket és a gondolkodást egyaránt érintik.

Bár több alkotása is kiemelkedő, sokak szerint van egy különleges vers, mely különösen a szívükbe zárult. Ezen verse nemcsak a szerző mesteri képességét tükrözi, hanem az emberi érzelmek, a természet és az élet filozófiájának összefonódását is bemutatja egy egyedülálló módon.

Lépjünk be Berzsenyi világába, és merüljünk el abban a versben, amelyet sokan a legkiemelkedőbb alkotásának tartanak.

Osztályrészem

Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben

Izzada orcám.
Béke már részem: lekötöm hajómat,
Semmi tündérkép soha fel nem oldja.
Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe

A heves ifjút!
Bár nem oly gazdag mezeim határa,
Mint Tarentum vagy gyönyörű Larissza,
S nem ragyog szentelt ligetek homályin

Tíburi forrás;
Van kies szőlőm, van arany kalásszal
Bíztató földem; szeretett szabadság
Lakja hajlékom. Kegyes istenimtől

Kérjek-e többet?
Vessen a végzet valamerre tetszik,
Csak nehéz szükség ne zavarja kedvem:
Mindenütt boldog megelégedéssel

Nézek az égre!
Csak te légy vélem, te szelíd Camoena!
Itt is áldást hint kezed életemre,
S a vadon tájék kiderült virány lesz

Gyönge dalodra.
Essem a Grönland örökös havára,
Essem a fonó szerecsenhomokra:
Ott meleg kebled fedez, ó Camoena,

Itt hüves ernyőd.

Szólj hozzá! Várjuk a véleményed!

Egy költemény, ami sokak szerint a legszebb Ady Endre alkotás

Sokak szerint ez Reményik Sándor legszebb verse